SPECIAL OPS nr 11/12/2010

  • Dodaj recenzję:
  • 12555

SPECIAL OPS nr 9/10/2010

Spis treści
AKTUALNOŚCI 4
Wspólne zadanie 6
Ireneusz Chloupek

Future Soldier 8
Mateusz Kurmanow

PARAMEDYK 2010 10
Jakub Brymerski

JEDNOSTKI SPECJALNE
„Lubliniec” 14
Ireneusz Chloupek
Zanim uderzył GROM 31
Andrzej Krugler

UZBROJENIE
Drugi start 34
Ireneusz Chloupek

HISTORIA
Skok nadziei 48
Sebastian Miernik

UMUNDUROWANIE
Almanach osłon balistycznych, oporządzenia
i umundurowania 50
Mateusz Kurmanow
Kamufl aż na zimę 52
Michał Ziębiński

WYPOSAŻENIE INDYWIDUALNE
ESS-y 58
Zbigniew Lech Owczarski
Nevada z Niemiec po tasmańsku 62
Adam Dubiel

SPECIAL OPS PREZENTUJE 66