Siły Specjalne wybranych państw. Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Niemcy, Federacja Rosyjska

  • Dodaj recenzję:
  • 2178
  • Producent: Difin
  • Autor: Jerzy Gut
  • Cena netto: 38,10 zł 40,00 zł

Siły Specjalne wybranych państw. Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Niemcy, Federacja Rosyjska

rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-8085-898-5
ilość stron: 144
format: B5
oprawa: miękka

Opis

Analizując współczesne konflikty zbrojne, które charakteryzują się wysokim poziomem asymetryczności i hybrydowości, eksperci wojskowi zgodnie stwierdzają, że siły specjalne są jednymi z najbardziej efektywnych narzędzi państwa do przeciwdziałania tego typu zagrożeniom. Monografia jest próbą porównania miejsca i roli, jakie zajmują siły specjalne Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Federacji Rosyjskiej (FR) w krajowych systemach bezpieczeństwa narodowego oraz roli jaką odgrywały i odgrywają w realizacji celów polityki międzynarodowej. Ponadto opracowanie przedstawia współczesne struktury organizacyjne sił specjalnych, a także charakteryzuje wybrane jednostki sił specjalnych oraz przykłady ich bojowego użycia. Autor dokonuje także porównania przedstawionych formacji specjalnych w kontekście ich powiązania z innymi podmiotami bezpieczeństwa danego kraju, efektywności struktur organizacyjno-funkcjonalnych oraz skuteczności ich użycia.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I. Siły Specjalne Wielkiej Brytanii
1.1. Powstanie i transformacja brytyjskich sił specjalnych po II wojnie światowej
1.2. Organizacja kierowania i dowodzenia Siłami Specjalnymi Wielkiej Brytanii
1.3. Współczesne jednostki brytyjskich sił specjalnych

Rozdział II. Siły Specjalne Stanów Zjednoczonych
2.1. Amerykańskie formacje i jednostki specjalne w latach 1940–2000
2.2. Siły Specjalne Stanów Zjednoczonych na froncie walki z terroryzmem
2.3. Amerykańskie Dowództwo Operacji Specjalnych, Dowództwa Operacji Specjalnych Rodzajów Sił Zbrojnych oraz wybrane jednostki sił specjalnych
2.4. Regionalne Dowództwa Operacji Specjalnych Stanów Zjednoczonych

Rozdział III. Siły Specjalne Niemiec
3.1. Historia rozwoju niemieckich formacji i jednostek specjalnych
3.2. Transformacja Sił Specjalnych Niemiec po 2013 roku

Rozdział IV. Siły Specjalne Federacji Rosyjskiej
4.1. Zarys historii rosyjskich sił specjalnych od czasów ZSRR do początków XXI wieku
4.2. Współczesne Siły Specjalne Federacji Rosyjskiej

Zakończenie
Siły Specjalne w obiektywie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis fotografii