Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w Polsce

  • Dodaj recenzję:
  • 1952
  • Producent: Promotor
  • Autor: Katarzyna Wójtowicz
  • Cena netto: 35,24 zł 37,00 zł
Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w Polsce

rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-60095-66-9

Spis treści
Wstęp
Rozdział 1. Geneza i prawne podstawy działania Państwowej Straży Pożarnej w Polsce
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Pożarnictwo na ziemiach polskich w ujęciu historycznym
1.3. Prawne podstawy działania Państwowej Straży Pożarnej
1.4. Organizacja Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz rola Państwowej Straży Pożarnej w jego tworzeniu
Rozdział 2. Organizacja Państwowej Straży Pożarnej
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Miejsce Państwowej Straży Pożarnej w strukturze organów i instytucji państwa
2.3. Pozycja prawna i zadania komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
2.3.1. Organizacja komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
2.4. Terenowe organy Państwowej Straży Pożarnej
2.5. Kształcenie zawodowej kadry
2.5.1. Szkoła Główna Służby Pożarnej
2.5.2. Centralna Szkoła PSP w Częstochowie
2.5.3. Szkoły aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
2.5.4. Szkoły podoficerskie Państwowej Straży Pożarnej
Rozdział 3. Funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej
3.3. Metody i formy wykonywania zadań przez Państwową Straż Pożarną
3.4. Służba w Państwowej Straży Pożarnej i jej przebieg
3.5. Obowiązki i prawa strażaków
3.6. Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej
Zakończenie
Bibliografia
Źródła internetowe
Wykaz aktów normatywnych