Negocjacje policyjne i więzienne

  • Dodaj recenzję:
  • 2038
  • Producent: Difin
  • Autor: Robert Poklek, Magdalena Chojnacka
  • Cena netto: 42,86 zł 45,00 zł

Negocjacje policyjne i więzienne

rok wydania:2017
ilość stron: 174
ISBN: 978-83-8085-528-1
format: 16,0x23,5 cm
oprawa: miękka

Opis
Książka zawiera teoretyczne i praktyczne podstawy działań negocjacyjnych podejmowanych w środowisku więziennym. Punktem wyjścia do rozważań na ten temat stał się system negocjacji policyjnych scharakteryzowany w pierwszym rozdziale podręcznika. W dalszej części omówiono specyfikę instytucji penitencjarnej i wynikające z jej charakteru ograniczenia i możliwości podejmowania negocjacji w warunkach więziennych. Książka zawiera również rozdział traktujący o stresie zawodowym personelu więziennego oraz aktualnych trendach opieki psychologicznej w tym zakresie.

Praktyczną część książki stanowią scenariusze zajęć warsztatowych rozwijających w różnym zakresie umiejętności negocjacyjne.

Głównym adresatem podręcznika są funkcjonariusze Służby Więziennej oraz osoby zajmujące się rozwiązywaniem sytuacji kryzysowych. Po książkę mogą sięgnąć również studenci kierunku bezpieczeństwo oraz resocjalizacja, a także osoby zainteresowane problematyką penitencjarną i policyjną.