Mechanika lotu modeli samolotów. Teoria i rozwiązania praktyczne

  • Cena netto: 85,71 zł 90,00 zł

Mechanika lotu modeli samolotów. Teoria i rozwiązania praktyczne

rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-96-34290-4
ilość stron: 220
format: B5
oprawa: miękka

Opis

Niezbędna pozycja w każdej bibliotece modelarza zajmującego się zdalnie sterowanymi modelami lotniczymi, zarówno tych którzy budują modele od podstaw, jak i tych użytkujących modele z zestawów. W książce znajdziemy podstawy teorii mechaniki lotu, pozwalające na zrozumienie zachowania się modeli w powietrzu jak i praktyczne porady praktyczne dotyczące projektowania nowych modeli jak i modyfikacji już istniejących. Obliczenia i przykłady w całej pozycji oparte są na darmowym oprogramowaniu XFLR5, co znacznie ułatwia analizę modeli.

W książce znajdziemy m.in. omówienie położenia środka ciężkości, kąta wzajemnego zaklinowania skrzydła i statecznika poziomego, podstaw aerodynamiki, sposobu odtworzenia profili samolotów historycznych i ich modyfikacji do zastosowań modelarskich. Znajdziemy również opis i analizę różnych układów konstrukcyjnych – od układów klasycznych po układy latającego skrzydła i układy asymetryczne. Wszystko to zwieńczone dwoma przykładami: projektem modelu trenera i projektem makiety samolotu I-22 Iryda.

Spis treści

Przedmowa / 13

Wstęp / 15

Podstawowe zagadnienia mechaniki lotu / 17

Warunki lotu poziomego oraz lotu ślizgowego / 17

Zakręt / 22

Pętla pionowa, wyrwanie / 25

Pętla pozioma / 28

Podstawowe zagadnienia mechaniki lotu – podsumowanie / 30

Położenie Środka Ciężkości i zapas stateczności podłużnej / 33

Dekalaż, czyli kąt wzajemnego sklinowania skrzydła i statecznika poziomego / 43

Dekalaż – wnioski / 48

Kryteria, które należy uwzględnić przy projektowaniu modelu / 49

Kryteria podobieństw / 51

Podobieństwo geometryczne / 52

Podobieństwo kinematyczne / 52

Podobieństwo dynamiczne / 53

Kąty, kąty, kąty / 55

Podstawy aerodynamiki / 57

Profil lotniczy / 58

Rodzaje profili / 43

Podstawowe wielkości geometryczne profilu lotniczego / 60

Wielkości aerodynamiczne / 62

Krytyczny kąt natarcia i charakterystyka przeciągnięcia / 64

Zmiany charakterystyk profilu spowodowane zmianami parametrów geometrycznych / 65

Charakterystyki profili KFm / 69

Profile samolotów historycznych / 71

Odtwarzanie profili ze współrzędnych / 71

Odtwarzanie profilu przy pomocy XFLR5 – Direct Foil Design / 74

Skrzydła / 77

Podstawowe wielkości geometryczne skrzydeł / 77

Skrzydła - charakterystyki aerodynamiczne / 85

Charakterystyki „profilowe” / 85

Charakterystyki „rozpiętościowe” / 87

Lokalny rozkład współczynnika siły nośnej wzdłuż rozpiętości / 88

Lokalny rozkład siły nośnej wzdłuż rozpiętości / 91

Rozkład momentu gnącego wzdłuż rozpiętości / 92

Rozkład całkowitego współczynnika momentu pochylającego / 92

XFLR5 – jak zacząć? / 95

Menu XFLR5 / 96

Menu: File / 96

XFoil Direct Analysis / 97

Liczba NCrit / 109

Turbulatory – wymuszona separacja / 111

Układy konstrukcyjne samolotów / 113

Układy konwencjonalne / 113

Dwupłaty / 113

Jednopłaty / 117

Rola usterzenia / 118

Klapy / 125

Sloty (skrzela) / 128

Lotki / 131

Spoilery / 136

Turbulatory / 136

Kierownice aerodynamiczne / 137

Inne elementy mechanizacji skrzydła / 138

Układy typu latające skrzydło / 140

Układ typu plank / 142

Układ ze skrzydłem skośnym / 146

Układy kaczka / 148

Układy typu tandem / 153

Układy 3LSC / 158

Układy asymetryczne / 160

Strumień zaśmigłowy - wykłon silnika / 163

Moment żyroskopowy / 165

XFLR5 – modelowanie i analiza modelu samolotu / 169

Projekt modelu trenera z wykorzystaniem XFLR5 / 169

Wprowadzamy wymiary naszego modelu do XFLR5 / 170

Dobieramy profile / 174

Przypisanie profili do elementów modelu / 175

Ustalenie masy modelu i położenia SC / 178

Analiza aerodynamiczna modelu / 180

Analiza stateczności / 188

Klapy w modelu trenera / 191

Projekt makiety samolotu I-22 Iryda z wykorzystaniem XFLR5 / 195

Oszacowanie prędkości i masy modelu / 195

Położenie SC i analiza modelu z profilami samolotu oryginalnego / 199

Dobór profili do finalnego modelu / 202

Analiza modelu / 203

Opory szkodliwe / 204

Ustalenie prędkości lądowania / 206

Maksymalne obciążenie skrzydła / 207

Moment serwomechanizmu – jaki? / 213

Stateczność modelu / 213

Bibliografia / 219

Spis ilustracji / 220