Kształtowanie wizerunku Wojska Polskiego jako instytucji zapewniającej bezpieczeństwo

  • Cena netto: 60,95 zł 64,00 zł

Kształtowanie wizerunku Wojska Polskiego jako instytucji zapewniającej bezpieczeństwo

rok wydania: 2020
ilość stron: 252
ISBN: 978-83-01-20713-7
format: 16,5 x 23,5 cm
oprawa: miękka

Opis
"Zarówno temat pracy, jak i podjęte w niej zagadnienia badawcze mieszczą się w głównym nurcie ważnej i aktualnej tematyki badań nauk o bezpieczeństwie, a jednocześnie dotyczą wyjątkowo złożonego fragmentu istniejącej, lecz słabo zidentyfikowanej poznawczo rzeczywistości bezpieczeństwa narodowego. (…) Autor podjął bardzo trudne wyzwanie badawcze, któremu sprostał na niezwykle wysokim poziomie. Tak wysoki poziom pracy jest możliwy do osiągnięcia wyłącznie w przypadku naukowca dysponującego wszechstronną wiedzą o przedmiocie poznania i ugruntowanym warsztatem metodologicznym."
Prof. dr hab. inż. Andrzej Glen - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


"Praca ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ ujmuje problematykę kreowania wizerunku Wojska Polskiego nie tylko przez pryzmat oczywistych w tym miejscu nauk o bezpieczeństwie, lecz także socjologii (w tym socjologii wojska czy nawet częściowo socjologii organizacji), komunikologii, nauk ekonomicznych oraz politologii. (…) Autor daje nam się poznać jako osoba znająca określoną problematykę, potrafiąca pisać o niej w sposób profesjonalny i rzeczowy."
Dr hab. Katarzyna Dojwa-Turczyńska - Uniwersytet Wrocławski