Internet Rzeczy (IoT). Problemy cyberbezpieczeństwa

  • Cena netto: 37,14 zł 39,00 zł

Internet Rzeczy (IoT). Problemy cyberbezpieczeństwa

rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-8156-108-2
ilość stron: 126
oprawa: miękka

Spis treści

Przedmowa / 7
Wprowadzenie – transformacja cyfrowa / 9

1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW IoT / 11
1.1. Definicja Internetu Rzeczy (IoT) / 11
1.2. Kontekst chmury obliczeniowej / 13
1.3. Infrastruktura informatyczna / 16
1.4. Aplikacje IoT / 19

2. ARCHITEKTURA ODNIESIENIA IoT / 21
2.1. Zasady ogólne / 21
2.2. Cechy systemów IoT / 22
2.2.1. Wiarygodność systemu IoT / 22
2.2.2. Architektura systemu IoT / 26
2.2.3. Funkcjonalność systemu IoT / 32
2.3. Model konceptualny / 39
2.3.1. Zasady ogólne / 39
2.3.2. Koncepcje / 40
2.4. Model referencyjny / 46
2.4.1. Kontekst / 46
2.4.2. Rodzaje modeli referencyjnych / 46
2.5. Model interoperacyjności / 50

3. KOMUNIKACJA W SYSTEMACH IoT / 53
3.1. Zarządzanie danymi / 53
3.1.1. Informacje a dane / 53
3.1.2. Eksploracja danych / 54
3.1.3. Wymiana danych / 55
3.1.4. Operacje przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej / 55
3.2. Standardy komunikacji / 56
3.2.1. Zasady ogólne / 56
3.2.2. Struktura protokołu komunikacyjnego / 57
3.2.3. Implementacja protokołu IP / 59
3.2.4. Topologia sieci / 60
3.2.5. Standardy komunikacji bezprzewodowej / 61
3.2.6. Technologie oparte na pasmie ISM / 61
3.2.7. Inne technologie mobilne oparte na pasmie / 66
3.3. Kryteria wyboru sposobu komunikacji / 68

4. MODEL BEZPIECZEŃSTWA IoT / 71
4.1. Podatność systemu / 71
4.2. Ogólne wymagania cyberbezpieczeństwa / 74
4.3. Moduł cyberbezpieczeństwa / 78
4.4. Identyfikacja komponentów systemu IoT / 79
4.4.1. Zasady ogólne / 79
4.4.2. Jednoznaczne opakowanie / 80
4.4.3. Schematy URN / 81
4.4.4. Stosowanie URI w systemach IoT / 82
4.4.5. Zastosowania niepowtarzalnej identyfikacji / 82

5. ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM W SYSTEMACH IoT / 83
5.1. Zasady ogólne / 83
5.2. Kontrola dostępu / 84
5.2.1. Prawa dostępu / 84
5.2.2. Dostęp do usług sieciowych / 85
5.2.3. Dostęp do aplikacji / 87
5.2.4. Komunikacja mobilna / 87
5.2.5. System kontroli dostępu / 88
5.3. Zabezpieczenia kryptograficzne / 91
5.3.1. Wprowadzenie / 91
5.3.2. Zasady stosowania / 93
5.4. Wdrażanie i serwis systemów informatycznych / 94
5.4.1. Projektowanie zabezpieczeń – wymagania / 94
5.4.2. Jakość i bezpieczeństwo oprogramowania / 95
5.4.3. Testowanie oprogramowania / 96
5.4.4. Wybór zabezpieczeń / 97
5.4.5. Serwisowanie / 98
5.5. Zarządzanie bezpieczeństwem sieci / 99
5.5.1. Zabezpieczenia sieci / 99
5.5.2. Wymagania bezpieczeństwa w stosunku do usług sieciowych / 99
5.5.3. Aspekty bezpieczeństwa komunikacji / 100
5.5.4. Separacja sieci / 102
5.5.5. Techniki wykrywania włamań / 103
5.6. Bezpieczeństwo eksploatacji / 105
5.6.1. Zasady ogólne / 105
5.6.2. Zapewnienie integralności oprogramowania / 106
5.6.3. Kopie zapasowe / 108
5.6.4. Ochrona przed wyciekiem danych / 108
5.6.5. Testy bezpieczeństwa systemu / 109
5.6.6. Monitorowanie zdarzeń / 109
5.6.7. Zarządzanie podatnościami technicznymi / 111
5.7. Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa / 111
5.7.1. Zasady ogólne / 111
5.7.2. Analiza incydentów bezpieczeństwa / 112

6. PODSUMOWANIE – WNIOSKI / 113
Bibliografia / 116
Załącznik. Wykaz akronimów i ich objaśnienia / 121