Detektywistyka. Prawne i funkcjonalne aspekty działalności detektywistycznej w Polsce i na świecie

  • Dodaj recenzję:
  • 1870
  • Producent: Difin
  • Autor: Dariusz Brakoniecki
  • Cena netto: 52,38 zł 55,00 zł

Detektywistyka.
Prawne i funkcjonalne aspekty działalności detektywistycznej w Polsce i na świecie

rok wydania: 2016
ilość stron: 248
ISBN: 978-83-8085-273-0
format: 16,0x23,5cm
oprawa: miękka

Opis
Monografia przedstawia analizę uwarunkowań działalności detektywistycznej
w Polsce w ujęciu administracyjno-prawnym oraz funkcjonalnym. Stanowi kompleksowe opracowanie tematyki detektywistycznej w Polsce z odniesieniem do regulacji ponad dwudziestu państw UE i świata, będących reprezentatywnymi przedstawicielami swojego regionu. Ponadto określa miejsce działalności detektywistycznej w systemie bezpieczeństwa państwa oraz prywatnym sektorze świadczącym usługi na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jednocześnie wskazuje zakres i formy współpracy
i współdziałania detektywistyki z podmiotami administracji publicznej odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek publiczny.
Opracowanie jest także źródłem wiedzy na płaszczyźnie etiologicznej i statystycznej funkcjonowania działalności detektywistycznej, co jest szczególnie ważne w aspekcie wskazania kierunków rozwoju działalności detektywistycznej w warunkach wolnej konkurencji. W pracy wskazane zostały także postulaty de lege lata oraz de lege ferenda w zakresie działalności detektywistycznej oraz całego sektora prywatnego świadczącego usługi w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego.