Cyberprzemoc szczególnym zagrożeniem społeczeństwa informacyjnego

  • Cena netto: 33,33 zł 35,00 zł

Cyberprzemoc szczególnym zagrożeniem społeczeństwa informacyjnego

rok wydania: 2021, wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-8156-233-1
ilość stron: 130
format: B5
oprawa: miękka

Opis

Wśród zagrożeń w cyberprzestrzeni szczególnie groźne jest zagrożenie cyberprzemocy – zagrożenie, które nie zawsze się dostrzega i wielokrotnie wręcz lekceważy, a które coraz częściej dotyka nas wszystkich. Najogólniej ujmując, cyberprzemoc możemy sprowadzić do prześladowania, zastraszania, szantażowania, nękania, obrażania i wyśmiewania innych osób lub grup za pośrednictwem współczesnych technik i technologii ICT. Prezentowana publikacja jest zbiorem wyników badań pracowników naukowo-dydaktycznych Zakładu Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, które są upowszechniane i wykładane w procesie dydaktycznym.

Spis treści

Wprowadzenie / 7

Rozdział 1
Cyberprzemoc zagrożeniem cywilizacji informacyjnej (dr hab. inż. M. Kowalewski, profesor uczelni) / 9

Rozdział 2
Cybermanipulacja jako samodzielna forma i stały składnik przemocy informacyjnej w cyberprzestrzeni (dr hab. J. Janowski, profesor uczelni) / 27

Rozdział 3
Zagrożenia wynikające z uzależnienia dzieci i młodzieży od Internetu (dr J. Kowalczyk-Grzenkowicz) / 49

Rozdział 4
Od swobody wypowiedzi w Internecie po „wirtualny lincz” – próba analizy natury hejtu w sieci (dr T. Dusiewicz) / 60

Rozdział 5
Steganografia jako źródło cyberbezpieczeństwa i cyberprzemocy (dr hab. M. Jakubiak, profesor uczelni) / 72

Rozdział 6
Cyberprzemoc w relacjach zawodowych: aspekty antropologiczno-prawne (dr A. Bartnik, dr K. Pawłowska) / 92

Rozdział 7
Obowiązki państwa w zakresie cyberbezpieczeństwa, a prawa człowieka (dr K. Chrostowska-Malak) / 110

Bibliografia / 126
Zakończenie / 129