Cmentarz Janowski we Lwowie. Polskie dziedzictwo narodowe. tom 1 i 2.

  • Dodaj recenzję:
  • 2037
  • Producent: Zapol
  • Autor: Barbara Patlewicz, Ryszard Tomczyk

Cmentarz Janowski we Lwowie. Polskie dziedzictwo narodowe. tom 1 i 2.

rok wydania: 2017
ilość stron: 1170
ISBN: 978-83-518-836-3
format: B5
oprawa: twarda

Opis
Trzeba bezstronnie uznać wysiłek twórców recenzowanego dzieła za wręcz heroiczny. Polegał on w pierwszym rzędzie na dotarciu do archiwaliów przechowywanych we Lwowie, ale z reguły nieudostępnianych polskim badaczom (…) Poza tym przeprowadzono solidne badania terenowe in situ, pozyskując dokumentację wszystkich zachowanych dziś obiektów sepulkralnych na janowskiej nekropolii (…) Żmudna kwerenda zaowocowała gruntownym studium odsłaniającym genezę, dzieje i współczesność wspomnianej nekropolii. Trud i determinacja Autorów przysporzyły polskiej nauce i kulturze pomnikowe dzieło o trwałych walorach poznawczych. Książka Cmentarz Janowski we Lwowie, zasługuje na pełne uznanie, ponieważ uratowano w niej setki życiorysów osób wcale nie z tzw. pierwszej ligi życia społecznego Lwowa, ale godnych szacunku z tytułu pełnionych niekiedy prozaicznych funkcji, bez których życie codzienne nie może się obejść. Ukazano nadto bogatą panoramę wydarzeń polityczno-wojskowych, epizodów ze świata kultury i nauki, sportu i rekreacji, Kościoła katolickiego, w których uczestniczyli ludzie pochowani po śmierci na Cmentarzu Janowskim. Nie pominięto bynajmniej obrazów odnoszących się do tragedii rodzinnych, czy ofiar tzw. wypadków losowych. Niemało miejsca poświęcono bohaterom narodowym walczącym o wolność Ojczyzny w różnych epokach historycznych.

Spis treści

TOM I

Wstęp
I. W dobie monarchii habsburskiej
1. Prawo cmentarne w Galicji pod rządami Austrii
2. M iejsca wiecznego spoczynku we Lwowie w okresie poprzedzającym powstanie Cmentarza Janowskiego
3. Nowy cmentarz przy ulicy Janowskiej
4. Pochowani do 1 listopada 1918 r.

II. W okresie walk o niepodległość, w wolnej Polsce oraz podczas II wojny światowej
1. Prawo cmentarne w II Rzeczypospolitej
2. O brońcy Lwowa i Kresów Wschodnich. Żołnierze garnizonu lwowskiego i inni wojskowi
3. Pochowani cywile

III. W czasach Związku Radzieckiego i niepodległej Ukrainy
IV. Architektura i sztuka sepulkralna
1. Rozbudowa infrastruktury cmentarnej
2. Pejzaż cmentarny. Grobowce, nagrobki, krzyże
Epilog
Summary
Резюме
Bibliografia
Indeks nazwisk
Wykaz wybranych pochówków

Tom I liczy 622 stron + 92 strony ze zdjęciami.

TOM II

1. Zestawienie pochowanych na Cmentarzu Janowskim we Lwowie w oparciu o informacje przekazane przez członków rodzin oraz inne osoby
2 . Zestawienie pochowanych na Cmentarzu Janowskim we Lwowie w oparciu o zamieszczone w prasie nekrologi oraz rubryki „Zmarli we Lwowie”
3 . Spis pochowanych na podstawie inskrypcji nagrobnych w języku polskim (łacińskim) na Cmentarzu Janowskim we Lwowie, przeprowadzony w latach 2014–2016

Tom II liczy 440 stron + 16 stron ze zdjęciami.