Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 1989 – 2013. Wybrane aspekty

  • Dodaj recenzję:
  • 1627
  • Producent: Grupa Medium
  • Autor: Michał Piekarski
  • Cena netto: 18,95 zł 45,00 zł 19,90 zł

"świeże, nieskażone personalnymi i instytucjonalnymi uwikłaniami spojrzenie na analizowane problemy"

Bezpieczeństwo Wewnętrzne Polski w latach 1989 – 2013. Wybrane aspekty
autor: Michał Piekarski, wydanie: 2013, stron: 216

O autorze
Doktor nauk o polityce, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmujący się problematyką zwalczania terroryzmu, bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i współczesnych konfliktów zbrojnych.
Autor ponad pięćdziesięciu artykułów naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych, stały współpracownik portalu i magazynu „Special ops”.

Zobacz blog autora: http://www.special-ops.pl/michal-piekarski

(…) Z niebytu terroryzm wyłonił się jako zagrożenie potencjalne także dla naszego państwa, co znalazło odzwierciedlenie w wielu oficjalnych dokumentach sygnowanych przez rozmaite polskie instytucje stojące na straży bezpieczeństwa państwa. Nie poszła jednak za tym jakakolwiek spójna próba utworzenia „systemu kontrterrorystycznego”, czyli stworzenia spójnej podstawy prawno-organizacyjnej dającej państwu polskiemu realną możliwość zmierzenia się z tego rodzaju zagrożeniem, gdyby ono miało kiedykolwiek wystąpić na polskiej ziemi.
Dr Michał Piekarski przekonująco wykazuje to w swych analizach zawartych w czwartym rozdziale. Pod tym względem jest to praca nowatorska, gdyż do tej pory nikt (za wyjątkiem licznych, lecz zwykle krótkich, publicystycznych wypowiedzi niżej podpisanego) nie wyraził tego tak otwarcie…

(…) Jego pracę powinni przeczytać wszyscy ci, którzy zajmują się bądź interesują poruszanymi w tekście problemami, by zyskać świeże, nieskażone personalnymi i instytucjonalnymi uwikłaniami spojrzenie na analizowane problemy. Niestety, nie należy przypuszczać, by praca dr. Michała Piekarskiego, choć oczywiście nie jest to jego winą, wpłynęła na pozytywne zmiany polskiego systemu bezpieczeństwa w omawianym zakresie.
Nadal będzie on modyfikowany ad hoc, od przypadku do przypadku, bez jakiejkolwiek próby rozsądnego i skoordynowanego namysłu, a zmiany będą petryfikowały istniejący patologiczny układ niepozwalający na sensowne zmierzenie się z problemem terroryzmu i funkcjonowania polskich jednostek specjalnych podlegających licznym formacjom mundurowym. Jednak zainteresowany Czytelnik po lekturze pracy dra Michała Piekarskiego zyska inną, krytyczną perspektywę i będzie potrafił odróżniać stan obecny od stanu pożądanego…
Dr hab. Ryszard M. Machnikowski,
prof. nadzw. UŁ
 
Jego pracę powinni przeczytać wszyscy ci, którzy zajmują się bądź interesują poruszanymi w tekście problemami, by zyskać świeże, nieskażone personalnymi i instytucjonalnymi uwikłaniami spojrzenie na analizowane problemy.
Dr hab. Ryszard M. Machnikowski, prof. nadzw. UŁ
 
Tworząc i prowadząc czasopismo Special Ops na co dzień zajmuję się problematyką bezpieczeństwa, szczególnie naszego kraju. Cieszę się, że w ręce naszych wiernych czytelników i innych osób zainteresowanych tematem trafi zwarta, wartościowa publikacja. Polecam!
Andrzej Krugler, redaktor naczelny Magazynu Ludzi Akcji SPECIAL OPS
 
Książka dla pasjonatów, do których ja się zaliczam. Należy delektować się nią, aby poszerzyć wiedzę z tak interesującego tematu. Dla mnie wiele zagadnień to odkrycie i nowe spojrzenie na problematykę.
Witek, czytelnik, pasjonat tematu
 
Podsumowując (…) praca jest rzetelna i zgodna z prawdą, bez fantazji autorskich, oparta na przykładach z życia i rozmowach z pracownikami jednostek specjalnych. Należy zaznaczyć, że autor osobiście uczestniczył w wielu szkoleniach jednostek AT i miał możliwość osobiście zapoznać się z funkcjonariuszami jednostek specjalnych różnych służb, rozmawiać z nimi, zobaczyć, jak są wyszkoleni i wyposażeni.
Dariusz Madejek, były dowódca SPAP we Wrocławiu
 
 
SPIS TREŚCI
WSTĘP 7
ROZDZIAŁ 1
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa polskiego w perspektywie historycznej 15
ROZDZIAŁ 2
Bezpieczeństwo państwa w perspektywie definicyjnej i strategicznej 27
2.1 Rozważania definicyjne 27
2.2 Zmienność kontekstu bezpieczeństwa 30
2.3 Bezpieczeństwo przełomu wieków 43
ROZDZIAŁ 3
Zagrożenia asymetryczne – taktyczne oblicze problemu 50
3.1  Terroryzm i zagrożenia o charakterze terrorystycznym – problemy definicyjne i terminologiczne 50
3.2  Taktyczny poziom analizy bezpieczeństwa wewnętrznego 56
3.3  Zwalczanie zagrożeń o charakterze terrorystycznym 63
3.4  Problem sztuki operacyjnej 73
ROZDZIAŁ 4
Środowisko bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w latach 1989–2010.
Implikacje strategiczne 76
4.1  Prawne i strukturalne uwarunkowania funkcjonowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne w latach 1989–2001. Okres bandytyzmu 76
4.2  Prawne i strukturalne uwarunkowania funkcjonowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne w latach 2001–2010. Okres terroryzmu 90
4.3  Percepcja bezpieczeństwa wewnętrznego w programach wybranych
polskich partii politycznych i koalicji wyborczych 102
4.4  Podsumowanie 113
ROZDZIAŁ 5
Działalność i rola jednostek specjalnych w Polsce w latach 1989–2010 116
5.1  Struktury i funkcjonowanie jednostek antyterrorystycznych i specjalnych Policji 116
5.2  Rola jednostek innych służb policyjnych 144
5.3  Działalność i rola wojskowych jednostek specjalnych 148
5.4  Podsumowanie 159
ZAKOŃCZENIE 165
BIBLIOGRAFIA 171