Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki

  • Dodaj recenzję:
  • 2067
  • Producent: Adam Marszałek
  • Autor: Zbigniew Ścibiorek, Bernard Wiśniewski, Rafał Bolesław Kuc, Andrzej Dawidczyk
  • Cena netto: 46,67 zł 49,00 zł

Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki

rok wydania: 2017, wydanie drugie
ilość stron: 505
ISBN: 978-83-8019-735-0
format: 16,0x22,5 cm
oprawa: miękka

Opis
Problematyka bezpieczeństwa jest przedmiotem wielu opracowań. Autorzy w zróżnicowany sposób przedstawiają zagadnienia dotyczące możliwych zagrożeń i sposobów przeciwdziałania im. Brak jest opracowania traktującego o bezpieczeństwie wewnętrznym jako przedmiocie badań naukowych i sformułowaniu podstawowych pytań badawczych […]. Jako autorzy niniejszego podręcznika mieliśmy na uwadze powyższe fakty. Jako nauczyciele akademicy od lat parający się kwestiami bezpieczeństwa zaprezentowaliśmy określone opracowanie i konkretny obraz prezentowanych zagadnień […]. Tym opracowaniem włączamy się w nurt dyskusji na temat nowej dyscypliny naukowej, jaką są nauki o bezpieczeństwie. Staramy się dostrzegać złożoność problematyki i analizujemy poruszane kwestie przez pryzmat tego, że bezpieczeństwo to stan, proces i stanowi określoną wartość – dla społeczeństwa jedną z pierwszoplanowych. W podręczniku staramy się uwzględnić wiele poglądów, nie dokonując jednak ostatecznego rozstrzygnięcia w kategoriach: jak być powinno? Dostrzegamy, że mnogość opracowań, zwłaszcza ostatnich dwóch lat, może być podstawą do wysnucia wniosku, że ilość nie przechodzi w jakość.