Bezpieczeństwo Afganistanu w aspekcie interwencji NATO i zaangażowania Sił Zbrojnych RP

  • Dodaj recenzję:
  • 2136
  • Producent: Difin
  • Autor: Mirosław Banasik
  • Cena netto: 42,86 zł 45,00 zł

Bezpieczeństwo Afganistanu w aspekcie interwencji NATO i zaangażowania Sił Zbrojnych RP

rok wydania: 2019
ilość stron: 182
ISBN: 978-83-8085-939-5
format: 16x 23cm
oprawa: miękka

Opis
Monografia zawiera ciekawe i nigdzie do tej pory niepublikowane treści dotyczące mechanizmów prowadzenia operacji przez NATO, wskazuje na uwarunkowania, związki przyczynowo-skutkowe i ich konsekwencje. W publikacji przedstawione są ważne i aktualne poznawczo elementy wiedzy z zakresu stabilizowania środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego, prowadzenia rekonstrukcji państwa, kształtowania mechanizmów jego funkcjonowania i przejmowania odpowiedzialności za bezpieczeństwo. Na szczególną uwagę zasługują treści koncentrujące się na konieczności kształtowania przez Siły Zbrojne nowych zdolności koniecznych do funkcjonowania w środowisku cywilnym, a nawet posiadanie niektórych zdolności przypisywanych dotychczas tylko i wyłącznie podmiotom cywilnym. W monografii wskazane są trudności w prowadzeniu misji o charakterze stabilizacyjnym i pokazane możliwości ich pokonania. Zawarte ustalenia mają wartości utylitarne i mogą posłużyć do modelowania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo międzynarodowe, a dzięki posiadaniu wskazanych w opracowaniu zdolności także kształtować pewne, elastyczne i adaptacyjne zachowania tych podmiotów w środowisku zdominowanym przez przyszłe niepewności.