Anatomia zamachu. O strategii i taktyce terrorystów ebook PDF

  • Dodaj recenzję:
  • 2184
  • Producent: Grupa Medium
  • Autor: Karolina Wojtasik
  • Cena netto: 45,71 zł 48,00 zł

Anatomia zamachu. O strategii i taktyce terrorystów
ebook PDF
 

 

rok wydania: 2019, wydanie pierwsze

format: PDF
zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania: 5,02 MB
ilość stron: 192
ISBN: 978-83-64094-65-1

 

Wstęp

Książka powstała po to, by pokazać modus operandi terrorystów, którzy w ostatnich latach zorganizowali zamachy w Europie i USA. Analiza przebiega tu dwutorowo. Po pierwsze, w sposób szczegółowy scharakteryzowano pięć znaczących zamachów terrorystycznych, które zostały zorganizowane w ciągu ostatnich sześciu lat: w Nicei (2016), Orlando (2016), San Bernardino (2015), serię zamachów w Paryżu (2015) oraz serię ataków przeprowadzonych we Francji – w Tuluzie i Montauban (2012). Każdy z zamachów został szczegółowo opisany według następującego schematu:

- zarys sytuacji (krótka charakterystyka wydarzenia, liczba ofiar, typ zamachu, lokalizacja),
- przebieg (szczegółowy opis wydarzeń, działania terrorystów minuta po minucie, zamieszczono mapy, plany sytuacyjne, zdjęcia obrazujące miejsca dokonania ataku i poziom zniszczeń),
- informacje o napastniku/ach (istotne informacje z życiorysów, szczegółowa analiza powiązań z organizacją terrorystyczną, przebieg procesu radykalizacji),
- taktyka (jaką taktykę i strategię wybrał/li zamachowiec/cy, jakie były jej konsekwencje, charakterystyka celu, analiza wszystkich czynników, które wpłynęły na przebieg zamachu, porównanie taktyk w przypadku podobnych zamachów),
- reakcja służb (tzw. first responders, jednostki, które brały udział w zatrzymaniu napastnika/ów, przebieg pościgu/obławy, okoliczności towarzyszące, plany sytuacyjne, przebieg działań KT),
- jak zamach opisuje organizacja terrorystyczna (omówienie taktycznej analizy zamachu wykonanej przez organizację terrorystyczną lub najważniejszych publikacji charakteryzujących zamach wydanych przez oficjalne media organizacji terrorystycznych).

Wybrano zarówno zamachy, w których udział salafickiej organizacji terrorystycznej (ISIS, AQ, AQAP) był oczywisty, jak i tzw. inspirowane zamachy dokonane przez sympatyków organizacji, którzy nie mieli potwierdzonych bezpośrednich kontaktów z organizacją, ale bądź to w którejś fazie zamachu zadeklarowali lojalność organizacji (tzw. bay’ah), bądź w toku śledztwa odkryto, że zamachowiec miesiącami czytał i oglądał filmy z egzekucji, propagandę czy podręczniki i instruktaże dla początkujących terrorystów przygotowane przez organizację.

Druga część książki to analiza tych oficjalnych publikacji organizacji terrorystycznych, w których w sposób bezpośredni organizacja namawia do zabijania ludności cywilnej zamieszkałej w państwach szeroko pojętego Zachodu (UE, USA). Przytoczono argumentację oraz sposób usprawiedliwiania takich ataków. Jednak najważniejsza część tego rozdziału to charakterystyka i analiza taktycznych instrukcji i podręczników publikowanych przez salafickie organizacje terrorystyczne przeznaczonych dla planujących przeprowadzić zamach zradykalizowanych dżihadystów, którym nie brakuje entuzjazmu, ale brakuje wiedzy i doświadczenia. Przywołano porady dotyczące ataków nożem, ataków z użyciem broni palnej, pozorowania sytuacji zakładniczej, konstrukcji IED, podpaleń, użycia samochodu w ataku terrorystycznym. Poradniki zostały przeanalizowane pod kątem:

- odbiorcy (dla kogo one powstają, ponieważ poziom profesjonalizacji tekstu wskazuje grupę docelową),
- potencjalnej przydatności (wartość merytoryczna instrukcji, poziom profesjonalizmu porad),
- potencjalnych konsekwencji takich publikacji (zarówno dla organizacji, napastnika, jak i społeczeństwa).

Trzeci rozdział jest podsumowaniem i diagnozą sytuacji. Pokazano, dlaczego zagrożeniem dla europejskiego bezpieczeństwa są tzw. powracający bojownicy, a także, dlaczego tzw. samotne wilki, czy może „bezpańskie psy”, są niebezpieczne. Ponadto, na podstawie kilku przykładów z oficjalnych publikacji organizacji terrorystycznych pokazano, że terroryści także potrafią wydawać trafne sądy, przewidywać konsekwencje swoich działań i analizować rzeczywistość.

Książka jest podręcznikiem, jakkolwiek nie jest to podręcznik dla domorosłego dżihadysty. Zgromadzony materiał może posłużyć na zajęciach dydaktycznych, zwłaszcza na takich, na których taktyki działania i sposoby postępowania zamachowców są omawiane w celu zapobiegania podobnym zdarzeniom. Obszerne analizy dokonanych zamachów pozwalają zrozumieć, jak mogło do nich dojść, a także jaki modus operandi terroryści wybierają najczęściej. Ta część książki powstała z głębokiego przekonania, że o zamachu z Nicei można powiedzieć znacznie więcej niż: „Ciężarówka wjechała w tłum pieszych”, a także w związku z faktem, że podobnych książek (jeszcze) nie ma. Z tej publikacji nie można się dowiedzieć, jak zrobić IED ani zorganizować zamach, ale autor pokazuje w niej, z jakich instrukcji korzystają ludzie, którzy karmieni propagandą, zachęcani nawoływaniami organizacji terrorystycznych, przygotowują właśnie swój pierwszy zamach terrorystyczny.

 

Spis treści

Wstęp / 8

CZĘŚĆ I

Analiza zamachów zorganizowanych przez salafickie organizacje terrorystyczne lub ich sympatyków / 10

1. 11–19.03.2012, Tuluza, Montauban, Francja / 11
1.1. Zarys sytuacji: seria 3 ataków dokonanych przez jednego napastnika / 11
1.2. Przebieg / 11
1.3. Napastnik: rodzimy terrorysta/akt terroryzmu krajowego / 14
1.4. Taktyka: hit and run – atakuj i wiej / 16
1.5. Reakcja służb: obława, oblężenie, negocjacje, szturm / 18
1.6. W jaki sposób zamach opisuje organizacja terrorystyczna? / 25
Uwagi końcowe: Ataki na francuskich mundurowych / 27

2. 13.11.2015, Paryż, Francja / 31
2.1. Zarys sytuacji: seria skoordynowanych ataków – aktywny strzelec, IED, pozorowana sytuacja zakładnicza / 31
2.2. Przebieg / 31
2.3. Napastnicy: powracający bojownicy / 32
2.4. Taktyka: seria skoordynowanych ataków / 36
2.5. Reakcja służb: o krok od tragedii na stadionie; szturm w Bataclan / 48
2.6. W jaki sposób zamach opisuje organizacja terrorystyczna? / 53
Wnioski i uwagi końcowe / 58

3. 2.12.2015, San Bernardino, USA / 61
3.1. Zarys sytuacji: napastnicy otworzyli ogień do uczestników zebrania oraz pozostawili IED / 61
3.2. Przebieg / 61
3.3. Napastnicy: rodzimy terroryzm/akt terroryzmu krajowego / 64
3.4. Taktyka: atakuj i wiej + IED / 65
3.5. Reakcja służb: pościg i strzelanina / 68
3.6. W jaki sposób zamach opisuje organizacja terrorystyczna? / 77
Uwagi końcowe / 79

4. 12.06.2016, Orlando, USA / 80
4.1. Zarys sytuacji: napastnik otworzył ogień w gejowskim klubie / 80
4.2. Przebieg / 82
4.3. Napastnik: rodzimy terrorysta/akt terroryzmu krajowego / 83
4.4. Taktyka: od aktywnego strzelca do pozorowanej sytuacji zakładniczej / 84
4.5. Reakcja służb: oblężenie, negocjacje, szturm / 87
4.6. W jaki sposób zamach opisuje organizacja terrorystyczna? / 92
Uwagi końcowe: kluczowa rola tzw. first responders / 95

5. 14.07.2016, Nicea, Francja – zamachowiec ciężarówką staranował pieszych / 96
5.1. Zarys sytuacji: atak za pomocą samochodu / 96
5.2. Przebieg / 96
5.3. Napastnik: rodzimy terrorysta/akt terroryzmu krajowego / 98
5.4. Taktyka: taranowanie pieszych za pomocą ciężarówki / 99
5.5. Reakcja służb / 104
5.6. W jaki sposób zamach opisuje organizacja terrorystyczna? / 109
Uwagi końcowe: ataki terrorystyczne z użyciem pojazdu / 118
Podsumowanie: istotne cechy zamachów / 119

CZĘŚĆ II

Zamach terrorystyczny i przygotowania w świetle publikacji organizacji terrorystycznych / 122

1. Tzw. sprawiedliwy terror. Metody i taktyki dokonywania ataków na ludność cywilną / 123
1.1. „Pozorowana” sytuacja zakładnicza / 123
1.2. Aktywny strzelec / 125
1.3. Zabójstwo bez użycia broni palnej / 127
1.4. Atak z użyciem noża / 129
1.5. Atak z użyciem samochodu / 134
1.6. Podpalenie / 137
Podsumowanie / 140
Porównanie taktyk zamachowców / 142

2. Krew niewiernych jest halal. W jaki sposób ISIS motywuje do ataków na ludność cywilną w krajach Zachodu? / 142
2.1. Przelewanie krwi osób nieuczestniczących w działaniach zbrojnych / 143
2.2. Brutalność w stosunku do niewiernych / 145
2.3. Masakrowanie postronnych / 146
2.4. Organizując zamach, polegaj na Bogu, nie na sprzęcie / 147
2.5. Kradzież lub niszczenie mienia niewiernych 147
Wnioski / 148
Przykłady „inspirowanych” ataków w USA / 151

3. Wybrane podręczniki „taktyczne” ISIS – analiza / 151
3.1. „Przewodnik bojownika” / 151
Istotne elementy podręcznika (warstwa ideologiczna) / 152
Istotne elementy podręcznika (warstwa „taktyczna”) / 153
Wnioski / 155
3.2. „Muzułmańskie gangi” / 159
Istotne elementy podręcznika (warstwa ideologiczna) / 159
Istotne elementy podręcznika (warstwa „taktyczna”) / 161

CZĘŚĆ III

Co z tego wynika? Podsumowanie / 164

1. Dżihad w interpretacji terrorystów / 165
2. Kto stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i dlaczego? / 166
2.1. Bojownicy, który powrócili z Syrii i Iraku / 166
2.2. Radykałowie/sympatycy/samotne wilki / 168
3. Zamiast zakończenia / 169

Wykaz ważniejszych pojęć i nazw / 171
Bibliografia / 176
Bibliografia – artykuły online / 178
Spis tabel i ilustracji / 186
Posłowie / 188
Informacje o autorze / 191
Podziękowania / 191
Przypisy / 192