Kategorie

KontaktKsięgarnia Militarna
Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa
tel.:  +48 22-512 60 60
fax:  +48 22-810 27 42

bok@ksiegarniamilitarna.com.pl
www.ksiegarniamilitarna.com.pl

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30
Odbiory osobiste potwierdzamy mailem lub telefonicznie.

rachunek bankowy: Volkswagen Bank Polska S.A. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
nr rachunku bankowego: 09 2130 0004 2001 0616 6862 0001

Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000537655, NIP: 1132860378, Regon: 146393437, Kapitał zakładowy: 50.000 zł