Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych

  • Dodaj recenzję:
  • 144298
  • Producent: Konsorcjum Akademickie
Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych, red: Tomasz Bąk, oprawa: Miękka
format: 16.5x24.0cm, stron: 184, rok wyd: 2011, ISBN: 978-83-622-5922-9


    Bezpieczeństwo publiczne. Przestępczość. Zbrodnie
    Komentarze i opracowania prawne
    Terroryzm
    Wojny, bitwy, powstania, rewolucje
    Wydawnictwa naukowe

Któż mógł przewidzieć, że początek XXI w. przyniesie tak wiele niespodzianek, zwłaszcza w aspekcie zagrożeń bezpieczeństwa i związanych z tym wyzwań. To już nie konwencjonalne wojny, to nie okupacje krajów, a głównie zagrożenia niemilitarne spowodowane działalnością człowieka. Główne miejsce pośród nich zajmuje terroryzm, którego obawia się postępowy świat i przed którym próbuje się obronić. (...) W niniejszej publikacji zostało wskazanych kilka ważnych aspektów związanych ze zwalczaniem terroryzmu w ramach operacji wojskowych. Mam nadzieję, że osoby badające tę problematykę znajdą tu coś ciekawego dla siebie. Monografia ta będzie również interesująca dla osób, które nie znają jeszcze tego obszaru wiedzy, a zechcą pogłębić swoją wiedzę, wzbogacając ją o aspekty militarne.