Zarządzanie strategiczne w Policji. Teoria i praktyka

  • Dodaj recenzję:
  • 1810
  • Producent: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  • Autor: Dominik Hryszkiewicz, Paweł Suchanek
  • Cena netto: 52,38 zł 55,00 zł
Zarządzanie strategiczne w Policji. Teoria i praktyka

Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7462-420-6
Liczba stron: 211
Format: B5
Oprawa: twarda
Wydanie: I

Recenzenci
prof.dr hab.Kuba Jałoszyński
dr hab. Tomasz Majewski
insp. dr Piotr Bogdalski

Redakcja Wydawcy
Aleksander Babiński
Piotr Cyrek
Agnieszka Kamińska

Projekt okładki
Dominik Hryszkiewicz
Agnieszka Kamińska

Spis treści

Wstęp / 5

1. Współczesne koncepcje zarządzania strategicznego / 9
1.1. Pojęcie zarządzania strategicznego / 9
1.2. Główne nurty w zarządzaniu strategicznym / 19
1.3. Zasady zarządzania strategicznego / 21
1.4. Typologia strategii zarządzania / 23
1.5. Elementy zarządzania strategicznego / 28

2. Analiza strategiczna / 39
2.1. Pojęcie i zakres analizy strategicznej / 39
2.2. Analiza otoczenia konkurencyjnego organizacji / 45
2.3. Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa / 56

3. Planowanie strategiczne / 71
3.1. Pojęcie i cechy planowania strategicznego / 71
3.2. Metodologia planowania strategicznego / 74
3.3. Uniwersalny model planowania strategicznego / 77
3.4. Globalizacja procesu planowania strategicznego / 81
3.5. Programowanie strategiczne / 84

4. Zarządzanie strategiczne w Policji jako organizacji odpowiedzialnej
za bezpieczeństwo i porządek publiczny
/ 89
4.1. Instytucja Policji na przestrzeni polskich dziejów / 89
4.2. Model organizacyjny polskiej Policji / 97
4.3. Otoczenie instytucji Policji / 100

5. Planowanie strategiczne w Policji / 111
5.1. Dotychczasowy model oceny efektywności pracy polskiej Policji / 111
5.2. Analiza strategiczna w polskiej Policji /176
5.2.1. Powstanie Biura Strategii Policji KGP / 178
5.2.2. Raport końcowy Zespołu Zadaniowego V właściwego dla Biura Strategii
Policji
/ 185
5.3. Kryterium społeczne w modelu oceny efektywności pracy Policji— perspektywy
zmian / 192

Bibliografia /205