Współczesna kryminalistyka. Wyzwania i zagrożenia

  • Dodaj recenzję:
  • 1796
  • Producent: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  • Autor: Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Magdalena Zubańska (red. nauk.)

Współczesna kryminalistyka. Wyzwania i zagrożenia

Rok wydania: 2015


Spis treści

Wstęp

Jerzy Kasprzak
Problem tożsamości współczesnej kryminalistyki

Grażyna Kędzierska
Nauczanie kryminalistyki w Polsce

Józef Gurgul
Jeszcze raz o swobodnej ocenie opinii biegłego

Cezary Kulesza
Dowód z opinii biegłego w świetle zmian procedury karnej

Adam Taracha
Dowód z dokumentu prywatnego w polskim procesie karnym (art. 393 § 3 k.p.k. po noweli z dnia 27 września 2013 r.)

Zbigniew Gąszczyk-Ożarowski
Nieobecność prokuratora przy otwarciu zwłok i jej wpływ na pracę biegłego -  wyniki badań

Zbigniew Gąszczyk-Ożarowski
Pytania stawiane w postanowieniach o powołaniu biegłego instytucjonalnego do otwarcia zwłok -  wyniki badań

Krystian Dobrzyński
Wiarygodność dowodu w informatyce kryminalistycznej. Problematyka oceny kompetencji specjalistów i biegłych

Jarosław Moszczyński
Właściwości cech identyfikacyjnych a poziom subiektywizmu w badaniach kryminalistycznych

Anna Koziczak
Pomiar jako podstawa identyfikacji kryminalistycznej

Radosław Nawotka
Możliwości identyfikacji na podstawie śladów kontaktowych uzyskanych w ramach kryminalistycznych badań DNA

Anna Ibek
Struktura argumentu dowodowego

Ryszard Krawczyk
Wykorzystanie możliwości techniki w ochronie zabytków i dzieł sztuki

Magdalena Tomaszewska-Michalak
Co biometria ma do zaoferowania kryminalistyce?

Paweł Opitek
Przestępczość z wykorzystaniem kart płatniczych w praktyce prokuratorskiej

Rafał Longwic, Przemysław Sander, Sławomir Tarkowski, Krzysztof Wróblewski
Ocena przydatności modułu Multibody w Programie PC-Crash do rekonstrukcji wypadków pojazd samochodowy -  pieszy

Dorota Zienkiewicz
Inwigilacja w teorii i w praktyce. Zagadnienia wybrane

Jacek Kudła
Czynności operacyjno-rozpoznawcze. Gwarancje działań praworządnych

Agnieszka Dalecka
Taktyka zwalczania przestępstw korupcyjnych -  formalne i praktyczne łączenie czynności operacyjnych i procesowych -  weryfikacja wiarygodności  informacji

Renata Włodarczyk, Piotr Król
Analiza przypadku z Zakładu Karnego w Sieradzu