Tak zwany terroryzm

  • Dodaj recenzję:
  • 2039
  • Producent: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  • Autor: Waldemar Zubrzycki
  • Cena netto: 90,48 zł 95,00 zł
  • Niedostępny

Tak zwany terroryzm

rok wydania: 2017
ilość stron: 558
format: B5
oprawa: twarda

 

Ze wstępu

Współczesny terroryzm jest zjawiskiem o wiele bardziej skomplikowanym niż sto lat temu czy jeszcze wcześniej, a prostsze i skuteczniejsze sposoby zabijania umożliwiają większe oddziaływanie na atakowanych. Ponieważ terroryzm jest bardziej powszechny, społeczeństwo stało się w pewnym stopniu zobojętniałe na jego przejawy. Terroryści nie mogą już uzyskać takiej samej popularności, korzystając z takiej samej taktyki, którą stosowali w przeszłości. Skłania ich to do eskalowania przemocy, dzięki czemu ich działalność nadal znajduje się w kręgu zainteresowania społecznego, a groźba kolejnych ataków stanowi znaczną siłę perswazji ustalającą pozycję terrorystów wobec drugiej strony konfliktu. Jednocześnie tragedia ofiar terroryzmu jest sukcesem sprawców zamachu i zachętą do dalszego stosowania charakterystycznych dla niego metod...

Choć terroryzm stal się częstym obiektem publicznego zainteresowania, katalog zagadnień odnoszacych się do tej dziedziny rzeczywistości jest wciąż nieśłychanie ważny i aktualny. W związku z tym autor sporządził rejestr problemów, których rozwiązanie pozwoli na lepszą identyfikację zjawiska terroryzmu:

1. Kiedy pojawił się terroryzm?
2. Jak terroryzm ewaluował na przestrzeni wieków?
3. Z czego wynikają trudności w jednoznacznym zdefiniowaniu terroryzmu?
4. Jak określany jest terroryzm?
5. Czym jest terroryzm?
6. Jakie są charakterystyczne cechy zjawiska terroryzmu?
7. Dlaczego i po co jest stosowany terroryzm?
8. Kto posługuje się terroryzmem?
9. Jakie czynniki kształtują terrorystów?
10. Dlaczego niektórzy ludzie poświęcają własne życie w atakach terrorystycznych?
11. Jaki jest udział kobiet w działalności terrorystycznej?
12. Dlaczego dzieci stosują przemoc w ramach terroryzmu?
13. Jaką rolę w terroryzmie odgrywają media masowe?


Spis treści
Wstęp
1. Terror i terroryzm w historii świata
1.1. Starożytne oblicze przemocy
1.2. Terror średniowieczny
1.3. "Prawdziwy" terroryzm czasów nowożytnych
1.4. Podsumowanie

2. Terroryzm (nie)zdefiniowany
2.1. Terror a terroryzm
2.2. Trudności w zdefiniowaniu terroryzmu
2.3. Próby oznaczenia terroryzmu
2.4. Podsumowanie

3. Fizjonomia terroryzmu
3.1. Terroryzm w swej istocie
3.2. Atrybuty terroryzmu
3.3. Podsumowanie

4. Ścieżki terroryzmu
4.1. Cele działalności terrorystycznej
4.2. Odmiany terroryzmu
4.3. Przyczyna, motyw i sprawca w terroryzmie
4.4. Podsumowanie

5. Wyszukane twarze terroryzmu
5.1. Do celu przez samozagładę
5.2. Terroryzm słabej płci
5.3. Gwałt niewinnych - dzieci w terroryzmie
5.4. Podsumowanie

6. Upowszechnianie terroryzmu
6.1. Media masowe a przemoc
6.2. Współzależność mediów i terroryzmu
6.3. Podsumowanie

7. Prognozy dotyczące rozwoju terroryzmu
7.1. Przyszłość terroryzmu
7.2. Terroryzm przyszłości
7.3. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Spis rysunków
Spis fotografii