System szkolenia w Policji i Straży Granicznej - funkcja założona i rzeczywista

  • Dodaj recenzję:
  • 1804
  • Producent: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  • Autor: Piotr Gawroński, Dominik Hryszkiewicz, Jarosław Radosław Truchan

System szkolenia w Policji i Straży Granicznej - funkcja założona i rzeczywista

Rok wydania: 2015
ISBN  978-83-7462-468-8
Liczba stron: 187
Format: B5
Oprawa: miękka za skrzydełkami
Wydanie: I


Spis treści

Wstęp / 5

Rozdział 1
Szkolnictwo Policji i Straży Granicznej w literaturze naukowej / 9

1.1. Struktura szkolnictwa Policji i Straży Granicznej / 9
1.2. Funkcje szkolnictwa Policji i Straży Granicznej / 19
1.3. Zarządzanie jednostkami szkoleniowymi Policjii Straży Granicznej / 26
1.4. Szkolnictwo Policji i Straży Granicznej jako komponent systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa / 34

Rozdział 2
Filozoficzne i aksjologiczne konteksty dydaktyki zadaniowej / 39

2.1. Pojęcie dydaktyki zadaniowej / 39
2.2. Funkcje dydaktyki zadaniowej / 46
2.3. Źródła aksjologiczne i teleologiczne zadań dydaktyki zadaniowej / 52
2.4. Wybrane cechy dydaktyki zadaniowej / 59

Rozdział 3
Pedagogiczne konteksty dydaktyki zadaniowej / 69

3.1. Formy edukacji zawodowej w Policji i Straży Granicznej / 69
3.2. Zasady nauczania — uczenia się w dydaktyce zadaniowej / 83
3.3. Wybrane metody dydaktyki zadaniowej / 94
3.4. Wychowanie jako funkcja dydaktyki zadaniowej / 107

Rozdział 4
Dydaktyka zadaniowa [w] Policji i Straży Granicznejw świetle badań sondażowych / 117

4.1. Metodologiczne podstawy badań własnych / 117
4.2. Cechy społeczno-demograficzne badanych funkcjonariuszy Policji / 120
4.3. Proces rozpoznawania potrzeb szkoleniowych w opiniach respondentów / 125
4.4. Cechy dydaktyki zadaniowej w percepcji respondentów / 140
4.5. Wychowanie do służby w instytucjach edukacji formacji Policji /52

Zakończenie / 163

Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wykresów
Aneks