Siła i ogień. Społeczno-militarne uwarunkowania Jednostki Wojskowej AGAT w Gliwicach im. Gen. Dyw. Stefana Roweckiego „Grota”

  • Dodaj recenzję:
  • 2185
  • Producent: Difin
  • Autor: Sławomir Bylina
  • Cena netto: 42,86 zł 50,00 zł 45,00 zł

Siła i ogień. Społeczno-militarne uwarunkowania Jednostki Wojskowej AGAT w Gliwicach im. Gen. Dyw. Stefana Roweckiego „Grota”

rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-8270-002-2
ilość stron: 186
format: B5
oprawa: miękka

Opis

10 lat istnienia Jednostki Wojskowej AGAT to doskonała okazja do szerszego jej przedstawienia. W powszechnej świadomości Wojska Specjalne są kojarzone głównie z takimi jednostkami, jak: GROM, Formoza czy komandosi, NIL i właśnie AGAT to mniej znani członkowie tej społeczności.

Prezentowana pozycja jest pierwszą tak szeroko opisującą Jednostkę Wojskową AGAT. Znajdziemy w niej okoliczności i historię powstania tej formacji z dość szczegółowo opisanymi pierwszymi latami istnienia. Osobny rozdział poświęcony został tradycjom, ze szczególnym uwzględnieniem tych związanych z powstaniami śląskimi. Jest to bardzo cenne, ponieważ działanie grupy Wawelberga i oddziału kpt. Oszki są stosunkowo mało znane. Dziedziczenie właśnie tych tradycji jest dla jednostki ze Śląska niezwykle znamienne. Dalszą część książki zajmują treści związane z zadaniami, ich realizacją w kraju i za granicą, rekrutacją i szkoleniem, czyli tak naprawdę tym, co jest esencją działalności każdej jednostki wojskowej. Spotkamy tutaj również szczegóły związane z realizacją słynnej już selekcji. Wiedza bardzo przydatna dla kandydatów do służby w jednostce.

Spis treści

Wykaz skrótów
Słowo dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych gen. dyw. dr. inż. Sławomira Drumowicza
Słowo dowódcy Jednostki Wojskowej AGAT płk. Artura Kozłowskiego
Wstęp

Rozdział I. Tradycje związane z Jednostką Wojskową AGAT

1. Proces kształtowania się Jednostek Specjalnych
2. Oddział do Zadań Specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej
3. Patron Jednostki Wojskowej AGAT – gen. dyw. Stefan Rowecki „Grot”
4. Podtrzymywanie tradycji cichociemnych i powstańców śląskich

Rozdział II. Sformowanie Jednostki Wojskowej AGAT

1. Miasto Gliwice miejscem stacjonowania Jednostki Wojskowej AGAT
2. Proces formowania Jednostki Wojskowej AGAT
3. Święto Jednostki Wojskowej AGAT

Rozdział III. Rozwój organizacyjny i funkcjonowanie JW AGAT w latach 2011–2021

1. Dowódcy Jednostki Wojskowej AGAT
1.1. Śp. płk Sławomir Berdychowski (16.05.2011 r. – 08.09.2014 r.)
1.2. Gen. dyw. dr inż. Sławomir Drumowicz (13.10.2014 r. – 30.09.2018 r.)
1.3. Płk Artur Kozłowski (01.10.2018 – obecnie)
2. Symbolika Jednostki Wojskowej AGAT
2.1. Sztandar Jednostki Wojskowej AGAT
2.2. Odznaka Pamiątkowa Jednostki Wojskowej AGAT
2.3. Oznaka Rozpoznawcza Jednostki Wojskowej AGAT
2.4. Proporzec Rozpoznawczy
2.5. Proporczyki na beret Jednostki Wojskowej AGAT

Rozdział IV. Działalność szkoleniowo-wychowawcza Jednostki Wojskowej AGAT

1. Zadania i przeznaczenie Jednostki Wojskowej AGAT
2. Selekcja jako wybór najlepszych
2.1. Doświadczenia selekcji
2.2. Kursy przygotowujące do selekcji
3. Proces szkolenia żołnierzy
3.1. Szkolenie bazowe
3.2. Szkolenie specjalistyczne
3.3. Szkolenie zasadnicze
3.4. Szkolenie przygotowujące do operacji poza granicami kraju
3.5. Szkolenia uzupełniające
3.6. Szkolenia medyczne
4. Udział w szkoleniach międzynarodowych
5. Udział żołnierzy JW Agat w misjach zagranicznych

Rozdział V. Udział Jednostki Wojskowej AGAT w życiu społeczności

1. Uroczystości o charakterze państwowym i religijnym
2. Wizyty gości
3. Cykliczne wydarzenia z udziałem Jednostki Wojskowej AGAT
4. Współpraca z partnerami społecznymi
5. Akcent duszpasterski

Zakończenie
Wykaz źródeł i literatury
Spis fotografii
Aneks. Wyposażenie Jednostki Wojskowej AGAT