Reagowanie na zamachy. Dobre praktyki i rekomendacje

  • Dodaj recenzję:
  • 1883
  • Producent: Difin
  • Autor: Jarosław Stelmach
  • Cena netto: 57,14 zł 68,00 zł 60,00 zł

Kup książkę z autografem Autora

Reagowanie na zamachy. Dobre praktyki i rekomendacje

rok wydania: 2021
ilość stron: 330
ISBN: 978-83-66491-79-3
format: 16,0x23,0cm
oprawa: miękka

Opis
Monografia zawiera teoretyczne rozważania na temat uwarunkowań bezpieczeństwa personalnego w aspekcie zagrożenia zamachami. Autor przedstawia także elementy dobrych praktyk w reagowaniu wraz z możliwościami ich implementacji do budowania rekomendowanych modeli zachowań w czasie ataków. Częścią główną publikacji są rozdziały poświęcone wybranym metodom działania sprawców zamachów na życie i zdrowie. Składają się one z opisu charakteru i natury ataków, analiz oraz wniosków ze studium przypadków, rekomendowanych zachowań w obszarze reagowania oraz ze źródeł wiedzy i dobrych praktyk. Przyjęty układ książki gwarantuje możliwość wynikowego oraz logicznego zapoznawania się z kolejnymi propozycjami rozwiązań i rekomendacji w zakresie minimalizacji skutków potencjalnych zamachów. Książka została wzbogacona wieloma podświetleniami, wyróżnieniami, rysunkami oraz zdjęciami, które dzięki zastosowaniu kodów QR przenoszą czytelnika do wirtualnej rzeczywistości sieci internetowej.