Przez PZ do terroryzmu. Tom 1

Zobacz też "Przez PZ do terroryzmu. Tom 2">>

Spis treści

Wstęp
Rozdział 1  Przestępczość zorganizowana i terroryzm na kartach historii
Rozdział 2  Przestępczość zorganizowana i terroryzm w ujęciu problemów definicyjnych
Rozdział 3  Cechy przestępczości zorganizowanej i terroryzmu
Rozdział 4  Przestępczość zorganizowana a terroryzm. Podobieństwa i różnice
Rozdział 5  Formy współpracy grup przestępczości zorganizowanej z organizacjami terrorystycznymi
Rozdział 6  Obszary działań bezprawnych w kontekście potrzeb zorganizowanych grup przestępczych i finansowania terroryzmu
Rozdział 7  Pieniądze jako cel oraz środek działań przestępczych
Rozdział 8  Terror i terroryzm kryminalny
Rozdział 9  Styk przestępczości zorganizowanej i terroryzmu w polskim kodeksie karnym i innych wybranych aktach prawnych rangi ustawowej
Rozdział 10  Perspektywy rozwoju przestępczości zorganizowanej i terroryzmu

Zakończenie