Przeciwdziałanie zagrożeniom powstałym w wyniku bezprawnego i celowego użycia bezzałogowych platform mobilnych


Przeciwdziałanie zagrożeniom powstałym w wyniku bezprawnego i celowego użycia bezzałogowych platform mobilnych

rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7462-472-5
stron: 344
format: B5
oprawa: twarda

Spis treści

Wprowadzenie /5

BEZPIECZEŃSTWO OSÓB, OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ W DOBIE WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ - ROLA BEZZAŁOGOWYCH PLATFORM MOBILNYCH
Agata Tyburska / 9

WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB I MIENIA W DOBIE ROZWOJU UAV/RPAS
Małgorzata Żmigrodzka / 25

ZAGROŻENIA DLA INFRASTRUKTURY KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM W CZASIE KRYZYSU POLITYCZNO-MILITARNEGO
Dariusz Nowak / 39

IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA OSÓB, OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ OBJĘTYCH OCHRONĄ BIURA OCHRONY RZĄDU
Fabian Iwaniuk / 53

BIURO OCHRONY RZĄDU W PRZECIWDZIAŁANIU ZAGROŻENIOM TERRORYSTYCZNYM
Waldemar Zubrzycki / 69

TERRORYZM LOTNICZY JAKO ZAGROŻENIE OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ PAŃSTWA
Adam Radomyski / 97

PROFILAKTYKA, PRZECIWDZIAŁANIE ORAZ WYKORZYSTANIE BEZZAŁOGOWYCH PLATFORM MOBILNYCH W OBRĘBIE DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ BIURO OCHRONY RZĄDU
Marcin Śpiewak / 133

ZARZĄDZANIE OCHRONĄ OBIEKTÓW WAŻNYCH DLA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI PAŃSTWA - WYBRANE PROBLEMY
Tadeusz Szmidtka / 143

MOŻLIWOŚCI ZAPOBIEGANIA AKTOM TERRORU ZWIĄZANYM Z UŻYCIEM BEZZAŁOGOWYCH PLATFORM LATAJĄCYCH - UJĘCIE TEORETYCZNE
Stanisław Cukierski / 157

STRATEGIA OGRANICZANIA DOSTĘPNOŚCI
Marcin Lipka / 171

CZYNNIK LUDZKI W WYKORZYSTANIU BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH
Jarosław Jabłoński / 195

ROLA WSPÓŁCZESNYCH TECHNOLOGII W BEZPIECZEŃSTWIE WEWNĘTRZNYM I PORZĄDKU PUBLICZNYM
Radosław Truchan / 207

MOBILNE PLATFORMY BEZZAŁOGOWE NA RZECZ RATOWNICTWA. DIAGNOZA STANU I IDENTYFIKACJA POTRZEB
Tadeusz Jopek, Damian Bąk, Paweł Bujny / 221

FALA NOWYCH ZASTOSOWAŃ DLA BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH BSP W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM
Konrad Kordalewski / 231

ROBOTY MOBILNE  OPRACOWANIA WYDZIAŁU MECHATRONIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
Ksawery Szykiedans, Barbara Siemiątkowska, Rafał Chojecki, Mateusz Wiśniowski, Monika Różańska-Walczuk, Dymitr Osiński,
Andrzej Gut / 249

PERSPEKTYWY ROZWOJU ROBOTYKI MOBILNEJ
Barbara Siemiątkowska / 267

ANALIZA MOŻLIWOŚCI ELIMINOWANIA ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁANIA BEZZAŁOGOWYCH SYSTEMÓW POWIETRZNYCH
Janusz Narkiewicz, Robert Głębocki /  279

KRYTYCZNE TECHNOLOGIE I NAJWAŻNIEJSZE PROGRAMY BADAWCZE W LOTNICTWIE BEZZAŁOGOWYM
Zdobysław Goraj, Mirosław Rodzewicz / 289

DZIAŁANIA SZKOŁY NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW
Joanna Renata Syska / 313
 
Bibliografia / 335