Policyjne siły specjalne w Polsce

  • Dodaj recenzję:
  • 1758
  • Producent: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  • Autor: red. nauk. Kuba Jałoszyński, Waldemar Zubrzycki, Aleksander Babiński

Policyjne siły specjalne w Polsce

rok wydania: 2015
ilość stron: 528
ISBN:978-83-7462-492-3
format: B5
oprawa: twarda

Spis treści

Wprowadzenie / 9

Robert Borkowski
TRZECIA FALA WSPÓŁCZESNEGO DŻIHADYZMY - ZAGROZENIA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO UE ORAZ RP / 15

Andrzej Czop, Juliusz Piwowarski
AKTUALNE RUCHY MIGRACYJNE JAKO CZYNNIK ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO W EUROPIE I W POLSCE / 27

Kuba Jałoszyński  
WYDZIAŁ ZABEZPIECZENIA KS MO - PIERWSZA POLSKA POLICYJNA FORMACJA KONTRTERRORYSTYCZNA / 47

Kuba Jałoszyński  
POLICYJNE SIŁY SPECJALNE W POLSCE - RYS HISTORYCZNY / 61

Robert Paszkowski  
SEKCJA ANTYTERRORYSTYCZNA SZTABU POLICJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W OLSZTYNIE / 77

Waldemar Zubrzycki  
PODODDZIAŁY ANTYTERRORYSTYCZNE POLICJI W BADANIACH NAUKOWYCH / 89

Waldemar Zubrzycki  
SYLWETKA POLICJANTA ANTYTERRORYSTY. OCZEKIWANIA, DOBÓR I RZECZYWISTOŚĆ / 103

Kuba Jałoszyński, Mariusz Olechnowicz
UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE REALIZACJI ZADAŃ POLICYJNYCH SIŁ SPECJALNYCH W POLSCE / 119

Michał Stępiński  
KONCEPCJA CENTRALNEGO ODWODU ANTYTERRORYSTYCZNEGO KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI, JAKO WKŁAD POLICJI W REALIZACJĘ
PLANU ZADAŃ „NARODOWEGO PROGRAMU ANTYTERRORYSTYCZNEGO NA LATA 2015-2019” / 141

Waldemar Zubrzycki  
POLICYJNY SYSTEM FIZYCZNEGO ZWALCZANIA TERRORYZMU - MOC CZY MIT? / 153

Aleksander Babiński  
BEZPIECZEŃSTWO ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO?RENTOWYCH FUNKCJONARIUSZY POLICYJNYCH SIŁ SPECJALNYCH / 167

Tomasz Bąk  
RUMUŃSKIE SIŁY SPECJALNE PRZEZNACZONE DO WALKI Z TERRORYZMEM / 183

Kazimierz Kraj  
OD GRUPY ALFA DO CENTRUM SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA FEDERALNEJ SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ / 195

Marek Jeznach  
YA’MA’M - JEDNOSTKA KONTRTERRORYSTYCZNA IZRAELSKIEJ POLICJI / 205

Kuba Jałoszyński  
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH W DZIAŁANIACH REAKTYWNYCH W WALCE Z ZAGROŻENIAMI TERRORYSTYCZNYMI / 213

Robert Częścik  
MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA BEZZAŁOGOWYCH PLATFORM MOBILNYCH W DZIAŁANIACH KONTRTERRORYSTYCZNYCH / 231

Kuba Jałoszyński, Marek Krzemiński
WYKORZYSTANIE PSÓW SŁUŻBOWYCH W DZIAŁANIACH BOJOWYCH PODODDZIAŁÓW ANTYTERRORYSTYCZNYCH / 249

Rafał Batkowski  
PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM ASYMETRYCZNYM I HYBRYDOWYM W PERSPEKTYWIE POLICJI / 259

Jarosław Stelmach  
NEGOCJACJE JAKO ELEMENT DZIAŁAŃ SIŁ SPECJALNYCH PODCZAS SYTUACJI ZAKŁADNICZYCH / 287

Ireneusz T. Dziubek  
STARE I NOWE TECHNOLOGIE OBEZWŁADNIANIA W POLICYJNYCH SIŁACH SPECJALNYCH / 297

Bogumiła Pawlaczyk  
WYKORZYSTANIE POLICYJNYCH SIŁ SPECJALNYCH DO ZABEZPIECZENIA IMPREZY MASOWEJ O PODWYŻSZONYM RYZYKU / 319

Wojciech Wosek  
FUNKCJONOWANIE SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU ANTYTERRORYSTYCZNEGO POLICJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI
W GDAŃSKU W ASPEKCIE ZAGROŻEŃ OBSZARÓW NADMORSKICH / 327

Kuba Jałoszyński, Jarosław Struniawski
DOWODZENIE OPERACJĄ ANTYTERRORYSTYCZNĄ Z WYKORZYSTANIEM SIŁ KONTRTERRORYSTYCZNYCH / 335

Jarosław Struniawski  
SZKOLENIE FUNKCJONARIUSZY PODODDZIAŁÓW ANTYTERRORYSTYCZNYCH POLICJI W ZAKRESIE DOWODZENIA PODOPERACJAMI
ANTYTERRORYSTYCZNYMI PROWADZONYMI W RAMACH OPERACJI POLICYJNYCH / 353

Waldemar Zubrzycki  
MOŻLIWOŚCI SZKOLENIOWE PODODDZIAŁÓW ANTYTERRORYSTYCZNYCH POLICJI / 363

Kuba Jałoszyński  
ZAŁOŻENIA UTWORZENIA CENTRALNEGO OŚRODKA SZKOLENIA TAKTYCZNEGO POLICYJNYCH SIŁ SPECJALNYCH / 375

Mariusz Kupniewski  
MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA POLICYJNYCH SIŁ SPECJALNYCH W KONTEKŚCIE POLSKICH ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH / 385

Waldemar Zubrzycki  
INTEGRACJA JEDNOSTEK ANTYTERRORYSTYCZNYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ / 397

Kuba Jałoszyński, Jarosław Garstka
WSPÓŁPRACA MIĘDZY JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ GROM A BIUREM OPERACJI ANTYTERRORYSTYCZNYCH KGP W ZAKRESIE SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH
Z DUŻYCH WYSOKOŚCI / 411

Jarosław Jabłoński  
BUDOWA POTENCJAŁU WIEDZY WE WSPÓŁDZIAŁANIU POLICYJNYCH JEDNOSTEK ANTYTERRORYSTYCZNYCH Z WOJSKAMI SPECJALNYMI / 425

Bogusław Pacek  
DZIAŁANIA SPECJALNE ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA / 435

Piotr Gąstał  
JEDNOSTKA WOJSKOWA GROM - PODMIOT WSPÓŁDZIAŁANIA Z BOA KGP W DZIAŁANIACH KONTRTERRORYSTYCZNYCH / 451

Marta Busłowicz  
WSPÓŁDZIAŁANIE SIŁ ZBROJNYCH I POLICJI W ZWALCZANIU TERRORYZMU - WNIOSKI Z ĆWICZENIA „KRYZYS-15” / 461

Jarosław Cymerski   
WSPÓŁPRACA BIURA OPERACJI ANTYTERRORYSTYCZNYCH KGP Z BIUREM OCHRONY RZĄDU  W RAMACH STRUKTUR PRZECIWDZIAŁANIA
I ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ TERRORYSTYCZNYCH / 473

Jarosław Jabłoński  
SYSTEM WSPÓŁDZIAŁANIA POLICYJNYCH ORAZ WOJSKOWYCH JEDNOSTEK SPECJALNYCH W ISLAMSKIEJ REPUBLICE AFGANISTANU / 487

Podsumowanie / 495
Informacje o autorach / 501
Bibliografia / 509