Podręcznik taktyki Rangersów. Walka, szkolenie, uzbrojenie

  • Dodaj recenzję:
  • 12660
  • Producent: BELLONA

Podręcznik taktyki rangersów. Walka, szkolenie, uzbrojenie, praca zbiorowa, 368 stron
format 145x205 mm, oprawa miękka, 41 zł w cenie promocyjnej
 
Rangersi Armii Stanów Zjednoczonych są jedną z najlepiej wyszkolonych formacji wojskowych na świecie. Rangersi są elitą. Wykonują najbardziej wymagające, skomplikowane i niebezpieczne operacje wojskowe. Żołnierze formacji Rangers zawdzięczają swoje umiejętności intensywnemu i doskonale opracowanemu procesowi szkoleniowemu.

Teraz podstawy teoretyczne szkolenia Rangersów zostały oddane w ręce polskich czytelników. Dzięki temu podręcznikowi czytelnik może nauczyć się tego, czego uczą się najlepsi żołnierze na świecie. Książka jest bez wątpienia obowiązkową pozycją dla każdej osoby, która ma zamiar związać swoją przyszłość z wojskiem. Wiedza zawarta w podręczniku, połączona ze szkoleniem praktycznym, wzbogaci umiejętności każdego żołnierza.


FRAGMENT KSIĄŻKI:


CREDO RANGERSÓW
 
Rozumiem, że zgłosiłem się na ochotnika do Rangersów i w pełni zdaję sobie sprawę z  niebezpieczeństwa wybranego zawodu. Zawsze będę starał się podtrzymywać prestiż, honor i esprit de corps Rangersów.

Zdając  sobie sprawę z faktu, że Ranger należy do wojskowej elity i pierwszy rusza do boju lądem, morzem lub drogą powietrzną –  wiem, że mój kraj oczekuje ode mnie jako Rangera, iż posunę się dalej, szybciej, i będę walczyć bardziej zajadle niż jakikolwiek inny żołnierz.

Nigdy nie zawiodę swoich towarzyszy. Będę zawsze czujny, silny i uczciwy, i będę zawsze starał się wykonać z nawiązką wszystko, co do mnie należy – cokolwiek by mi polecono – angażując się zawsze na to procent, a nawet więcej.

Gotów jestem z dumą zademonstrować światu, że jestem specjalnie wybranym i dobrze wyszkolonym żołnierzem. Mój szacunek wobec oficerów, właściwy ubiór i troska o sprzęt będą przykładem do naśladowania dla innych.

Energicznie będę zwalczał wrogów mojej ojczyzny. Pokonam ich na polu walki, ponieważ jestem lepiej wyszkolony i będę walczyć ze wszystkich sił. Słowo „poddanie się" nie istnieje w słowniku Rangersów. Nigdy nie opuszczę rannego towarzysza, nie dopuszczę, aby wpadł w ręce nieprzyjaciela i w żadnych okolicznościach nie przyniosę wstydu mojemu krajowi.

Rozumnie będę manifestować hart ducha – konieczny, by prowadzić walkę do końca i wypełniać misję powierzoną Rangersom, nawet gdybym pozostał sam.

(…)

ROZDZIAŁ I
ZASADY DOWODZENIA

Zdolności przywódcze są jednym z podstawowych elementów siły bojowej oddziału. Dowódca określa cel, kierunek i motywację w walce. Określa także zasięg manewru, siłę ognia i osłonę, upewniając się, że wszystkie te elementy są efektywnie zrównoważone, i decyduje, jak je wykorzystać w stosunku do przeciwnika.

I. ZASADY DOWODZENIA

BĄDŹ:
1.    Doskonale wyszkolonym pod względem technicznym i taktycznym: musisz być w stanie wykonać wszystkie zadania tak, jak się je wykonuje podczas misji bojowych.
2.    Odważny, Zaangażowany, Szczery, Kompetentny i Prawy – to są cechy charakteru zawodowego żołnierza.
POZNAJ:
1.    Jakie są cztery podstawowe ogniwa dowódcze i jak są ze sobą związane: Oddział, Dowódca, Sytuacja, Komunikacja.
2.    Samego siebie, mocne i słabe strony swojego charakteru. Doskonal swoją wiedzę i umiejętności. Stale rozwijaj swoją siłę i pracuj nad przezwyciężaniem słabości.
3.    Swoich żołnierzy i dbaj o nich. Przygotuj ich na trudności bojowe, zadbaj o ich bezpieczeństwo i potrzeby fizyczne, dyscyplinuj ich i nagradzaj.
POSTĘPUJ:
1.    Żądaj odpowiedzialności od podwładnych i sam bądź odpowiedzialny za swoje czyny. Dowódca musi doskonalić swoją inicjatywę, być zaradnym i przewidywać szanse uzyskania na polu bitwy przewagi prowadzącej do zwycięstwa. Przyjmuj krytykę i poprawiaj popełnione błędy.
2.    Szybko i rozsądnie podejmuj decyzje. Szybko oceniaj sytuację i podejmuj rozsądne decyzje. Zbieraj podstawowe informacje, ogłaszaj swoje decyzje żołnierzom tak, aby mieli czas je wykonać, rozważ krótko i długoterminowe konsekwencje podjętych decyzji.
3.    Dawaj dobry przykład. Bądź przykładem do naśladowania dla twoich żołnierzy. Ustal wysokie, ale osiągalne standardy; bądź w stanie sam zrobić to, czego wymagasz od swoich żołnierzy, dzieląc z nimi trudy oraz niebezpieczeństwa.
4.    Dbaj, aby twoi podwładni byli dobrze poinformowani. Przekazując żołnierzom niezbędne informacje, ułatwiasz im podejmowanie decyzji i wykonywanie zamierzonych przez ciebie czynności. Namawiaj do okazywania inicjatywy, polepszaj pracę zespołową i podnoś morale.
5.    Rozwijaj u swoich podwładnych poczucie odpowiedzialności. Nauczaj, stawiaj wyzwania i rozwijaj możliwości swoich podwładnych. Przekazywanie odpowiedzialności oznacza, że ufasz swoim podwładnym, a to zmotywuje ich do przyjmowania jeszcze bardziej odpowiedzialnych zadań.
6.    Upewnij się, że zadania zostały zrozumiane, wykonane i sprawdzone. Żołnierze muszą wiedzieć, czego od nich oczekujesz – co chcesz, aby było zrobione, jakie są twoje wymagania.
7.    Buduj zespół. Trenuj swoich żołnierzy we wszystkich czynnościach, aby pozyskali różne umiejętności i byli zapoznani z technikami/umiejętnościami wszystkich członków zespołu. Rozwijaj poczucie przynależności do zespołu, które spowoduje, że ochoczo i ufnie ruszą do walki.
8.    Wykorzystuj swoją jednostkę w sposób zgodny z nabytymi w trakcie szkolenia kwalifikacjami. Zapoznaj się z możliwościami i ograniczeniami swojej jednostki. Jako dowódca jesteś odpowiedzialny za to, aby poznać oba te czynniki i odpowiednio wykorzystać swój zespół.