Operacja Ukraina. Kampanie dezinformacyjne, narracje, sposoby działania rosyjskich ośrodków propagandowych przeciwko państwu ukraińskiemu w okresie 2013–2019

  • Dodaj recenzję:
  • 2193
  • Producent: Difin
  • Autor: Michał Marek
  • Cena netto: 42,86 zł 45,00 zł

Operacja Ukraina. Kampanie dezinformacyjne, narracje, sposoby działania rosyjskich ośrodków propagandowych przeciwko państwu ukraińskiemu w okresie 2013–2019

rok wydania: 2022, wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-8085-410-9
ilość stron: 150
format: A5
oprawa: miękka

Opis

Książka opisuje sposoby działania rosyjskich ośrodków dezinformacyjnych, ze wskazaniem na główne kierunki aktywności Federacji Rosyjskiej w wojnie informacyjnej prowadzonej przeciwko państwu ukraińskiemu. Opierając się na dostępnych monografiach i analizach tematu, autor omawia przykłady kampanii dezinformacyjnych oraz narracji, które, jak się wydaje, są kluczowe dla operacji realizowanych przez Federację Rosyjską. Autor omówił mechanizmy używanych do popularyzacji treści dezinformacyjnych i manipulowania rzeczywistością. Analiza materiałów publikowanych na portalach internetowych, czynnie uczestniczących w działaniach propagandowych prowadzonych przez Federację Rosyjską, pozwoliła autorowi wejrzeć w złożoność procesu dezinformacji (m.in. w metody wykorzystywane w przestrzeni informacyjnej, medialnej i fizycznej, sposoby wzmacniania przekazów i ich wpływ na świadomość społeczną, wzajemne przenikanie się i nakładanie narracji i kampanii dezinformacyjnych). Monografia zainteresuje ekspertów oraz pracowników naukowych zajmujących się tematyką relacji polsko-ukraińskich, ekspertów zajmujących się tematyką dezinformacji oraz dziennikarzy zajmujących się problematyką Ukrainy.

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Specyfika wojny hybrydowej – ujęcie teoretyczne i praktyczne. Casus Ukraina

1.1. Zjawisko rosyjskiej wojny hybrydowej w ujęciu teoretycznym
1.2. Pozamilitarny aspekt rosyjskiej agresji hybrydowej

Rozdział 2. Rosyjskie operacje psychologiczno-informacyjne, prowadzone przed 2014 rokiem oraz w początkowej fazie agresji zbrojnej przeciwko państwu ukraińskiemu

2.1. Kultura jako oręż w wojnie informacyjnej. Międzynarodowy Festiwal „Wielkie Słowo Rosyjskie” przykładem oddziaływania rosyjskich ośrodków wpływu na Krymie
2.2. Gorąca faza „Operacji Ukraina”. Aneksja Półwyspu Krymskiego
2.3. Czas „republik ludowych”. Próby destabilizacji państwa oraz kreowania i intensyfikacji ruchów separatystycznych
2.3.1. „Charkowska Republika Ludowa” – projekt niezrealizowany
2.3.2. „Doniecka Republika Ludowa” i „Ługańska Republika Ludowa” – walka o umysły przy użyciu środków militarnych
2.3.3. Front południowo-zachodni. „Odeska Republika Ludowa” i besarabski separatyzm
2.4. Podsumowanie

Rozdział 3. Analiza głównych kierunków działań rosyjskich ośrodków dezinformacyjnych, realizowanych w ramach wojny informacyjnej prowadzonej przeciwko państwu ukraińskiemu

3.1. Rosyjskie kampanie dezinformacyjne w latach 2014–2017
3.1.1. Operacje dezinformacyjne i główne narracje kształtujące negatywny wizerunek państwa ukraińskiego
3.1.2. Ukraina – państwo upadłe (failed state). Główny przekaz kierowany na rynki informacyjne Zachodu, Rosji i Ukrainy
3.1.3. Kreowanie negatywnego wizerunku Sił Zbrojnych Ukrainy i ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego
3.1.4. Zestrzelenie samolotu Malaysia Airlines. Próba deprecjacji wizerunku Ukrainy za granicą
3.2. Kierunki rosyjskiej ofensywy dezinformacyjnej w 2018 roku
3.2.1. Deprecjacja działań zmierzających do nadania autokefalii Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej
3.2.2. Kampania dezinformacyjna wokół próby przepłynięcia Cieśniny Kerczeńskiej przez Siły Morskie Ukrainy
3.2.3. Działania dezinformacyjne Federacji Rosyjskiej wokół relacji Ukraińców i Węgrów w obwodzie zakarpackim
3.2.4. Inne narracje i komunikaty upowszechniane w 2018 roku
3.3. Kierunki rosyjskiej aktywności dezinformacyjnej w 2019 roku
3.3.1. Rozwój narracji dotyczących tematu autokefalii
3.3.2. Aktywność rosyjskich ośrodków wpływu w kontekście wyborów prezydenckich i parlamentarnych
3.3.3. Aktywność rosyjskich oraz wspierających Kreml ukraińskich ośrodków medialnych wokół osoby Wołodymyra Zełenskiego
3.3.4. Relacje polsko-ukraińskie w operacjach dezinformacyjnych Federacji Rosyjskiej w 2019 roku
3.4. Podsumowanie

Bibliografia