Od nauk wojskowych do nauk o bezpieczeństwie

Od nauk wojskowych do nauk o bezpieczeństwie

Rok wydania: 2014
Ilość stron: 443
Format: B5
Oprawa: twarda
Wydanie: I

Spis treści

Wprowadzenie / 7

Nota biograficzna płk. rez. prof. dr. hab. Zbigniewa Ścibiorka / 11

Część I
NAUKI WOJSKOWE

Zmierzch czy rozwój broni pancernej?
Jarosław Wołejszo / 19

Ewolucja nauk wojskowych w ujęciu prognostycznym
Waldemar Kaczmarek / 39

Wojska obrony terytorialnej a wojska operacyjne
Ryszard Jakubczak / 59

Kierowanie ruchem wojsk
Stanisław Kowalkowski / 83

Część II
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

Prakseologiczna teoria organizacji i zarządzania
Bolesław Rafał Kuc / 105

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Arkadiusz Letkiewicz / 125
 
Podstawy zarządzania kryzysowego
Zenon Zamiar / 143

Podejmowanie decyzji w środowisku sieciocentrycznym
Janusz Kręcikij / 163

Część III
OBRONNOŚĆ I JEJ KONTEKSTY

Współczesna sztuka wojenna
Andrzej Czupryński / 183

Odstraszanie w kształtowaniu bezpieczeństwa i obronności
Ryszard Olszewski / 203

Organizacja ochrony infrastruktury krytycznej na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
Agata Tyburska / 223

Służba zdrowia resortu spraw wewnętrznych a potrzeby obronne państwa
Janusz Chełchowski / 245

Część IV
WYBRANE PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA

Bezpieczeństwo polityczne
Sławomir Zalewski / 271

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa — pojęcie, istota, system, konteksty
Bernard Wiśniewski / 291

Współczesny wymiar terroryzmu
Waldemar Zubrzycki / 311

Przestrzeń publiczna a bezpieczeństwo społeczności lokalnych
Andrzej Urban / 331

Część V
BADANIA NAD BEZPIECZEŃSTWEM I OBRONNOŚCIĄ

Miejsce nauk o bezpieczeństwie i obronności wśród innych dyscyplin naukowych — ujęcie teoretyczno-metodologiczne i formalne
Marian Cieślarczyk / 353

Istota badań dotyczących strategii rozwoju sił zbrojnych
Andrzej Dawidczyk / 367

Metoda sondażu diagnostycznego w badaniach bezpieczeństwa
Tomasz Majewski / 389

Szacowanie ryzyka w naukach o bezpieczeństwie
Jarosław Prońko / 409

Bibliografia