Nowa jakość projektów teleinformatycznych a bezpieczeństwo organizacji Policji

  • Dodaj recenzję:
  • 1801
  • Producent: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  • Autor: Małgorzata Pawłowicz

Nowa jakość projektów teleinformatycznych a bezpieczeństwo organizacji Policji

Rok wydania: 2016
Liczba stron: 204
Format: B5
Oprawa: miękka

Spis treści

Wykaz skrótów i podstawowe wyjaśnienia terminologiczne

Wstęp

Rozdział I
Teleinformatyka policyjna w obliczu globalnej informatyzacji

Rozdział II
Jakość projektów teleinformatycznych w Policji

1. Pojęcie jakości projektów teleinformatycznych
2. Obowiązujące uwarunkowania w obszarze zarządzania projektami teleinformatycznymi w Policji
3. Zdolność pionu teleinformatyki policyjnej do zapewnienia wysokiej jakości projektów teleinformatycznych
4. Wnioski

Rozdział III
Organizacyjno-prawne kierunki zmian w obszarze zarządzania projektami teleinformatycznymi w Policji

1. Uzasadnienie potrzeby zmian w zarządzaniu projektami teleinformatycznymi w Policji
2. Kierunki zmian w zarządzaniu projektami teleinformatycznymi w Policji
3. Wnioski

Rozdział IV
Metodyka zarządzania projektami teleinformatycznymi w Policji

1. Zarządzanie projektami teleinformatycznymi w Policji jako organizacji sektora publicznego
2. Elementy ogólnodostępnych metod zarządzania projektami teleinformatycznymi właściwe do zastosowania w Policji
3. Koncepcja metodyki zarządzania projektami teleinformatycznymi w Policji
4. Wnioski

Rozdział V
Wpływ rezultatów projektów teleinformatycznych w Policji na bezpieczeństwo organizacji

1. Bezpieczeństwo Policji jako organizacji
2. Rola teleinformatyki w kształtowaniu bezpieczeństwa Policji
3. Efekty podejścia projektowego stosowanego w teleinformatyce policyjnej
4. Prognoza skutków zmian proponowanych w obszarze zarządzania projektami teleinformatycznymi w Policji
5. Wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Literatura
Akty prawne
Źródła internetowe
Wykaz tabel
Wykaz wykresów
Wykaz rysunków
Wykaz szablonów dokumentów