Lotnictwo w osiąganiu celów strategicznych operacji militarnych

  • Dodaj recenzję:
  • 132464
  • Producent: TRIO
  • Autor: Michał Fiszer
  • Cena netto: 40,00 zł 42,00 zł
Lotnictwo w osiąganiu celów strategicznych operacji militarnych, Michał Fiszer, oprawa: miękka, stron: 352, rok wyd: 2011, ISBN: 978-83-7436-263-4

Próba odpowiedzi na pytanie, czy lotnictwo jest w stanie samodzielnie osiągnąć cele strategiczne konfliktu zbrojnego lub czy jest w stanie być decydującą siłą. Praca ma charakter studium przypadków, przy czym do analizy wybrano te konflikty zbrojne, w których lotnictwo podejmowało próbę bezpośredniego osiągnięcia celów strategicznych. Chodzi tu m.in. o operacje: Rolling Thunder i Linebacker II, operację Desert Storm, Deliberate Force oraz Allied Force. W toku analizy zostały wyodrębnione czynniki zewnętrzne oraz te bezpośrednio związane z mechanizmami użycia lotnictwa, które skonfrontowano z rezultatami operacji. Na tej podstawie oraz na podstawie wywiadów z dowódcami lotniczymi, autor opracował schemat użycia lotnictwa, który – jego zdaniem – pozwala zmaksymalizować prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu.