Kobiety w Policji. Teoria i praktyk

  • Dodaj recenzję:
  • 1912
  • Producent: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  • Autor: Dominik Hryszkiewicz, Judyta Kubiak

Kobiety w Policji. Teoria i praktyka

rok wydania: 2016
ilość stron: 156
format: B5
oprawa: twarda


Spis treści
Wstęp

Rozdział I Instytucja Policji
1. Historia formowania się policji
2. Obecny model organizacyjny polskiej policji
3. Obecność kobiet w obszarze bezpieczeństwa na przestrzeni lat

Rozdział II Policja jako grupa dyspozycyjna
1. Idea powstawania grup dyspozycyjnych
2. Rola i zadania grup dyspozycyjnych w zapewnieniu bezpieczeństwa
3. Specyfika procesu zarządzania w służbach mundurowych

Rozdział III  Kobieta w policji
1. Psychofizyczne predyspozycje kobiet a kryteria doboru do policji
2. Stereotyp kobiety policjanta
3. Wizerunek kobiety w policji

Rozdział IV Metodologia badań własnych
1. Przedmiot i cel badań
2. Problemy badawcze
3. Metoda, technika i narzędzie badawcze
4. Organizacja i teren badań

Rozdział V Analiza i wyniki badań własnych
Zakończenie
Bibliografia
Literatura przedmiotu
Akty prawne
Inne źródła
Strony internetowe
Aneks
Spis wykresów
Spis tabel
Ankieta. Wizerunek kobiet w polskiej Policji
Kwestionariusz ankiety