Imperial Japanese Navy Battleships 1941-45 (N.V. #146)

  • Dodaj recenzję:
  • 626
  • Producent: Osprey Publishing Ltd
  • Autor: M. Stille
  • Cena netto: 45,00 zł 47,25 zł
Imperial Japanese Navy Battleships 1941-45 (N.V. #146), M. Stille, data wydania 2008, liczba stron 48, isbn 978-1-84603-280-6