Teoria organizacji bezpieczeństwa na przykładzie masowej ewakuacji ludności

  • Add feedback:
  • 2003
  • Manufacturer: Difin
  • Autor: Paweł Gromek
  • Net Price: 59.05 zł 62.00 zł

Teoria organizacji bezpieczeństwa na przykładzie masowej ewakuacji ludności

rok wydania: 2017, wydanie pierwsze
ilość stron: 324
ISBN: 978-83-8085-243-3
format: 16,0x23,0cm
oprawa: miękka

Opis
Najważniejszym przesłaniem książki jest ukazanie nowego kierunku rozwoju nauk o bezpieczeństwie. Stanowi go teoria organizacji bezpieczeństwa. Zgodnie z jej założeniami, działania służące zapewnianiu bezpieczeństwa obywateli można grupować i opisywać analogicznie jak przedsiębiorstwa. Analiza ich strategii, struktury, zasobów i zasad zarządzania pozwala wychodzić naprzeciw problemom bezpieczeństwa, bardzo trudnym (wręcz niemożliwym) do rozwiązania przy zastosowaniu klasycznych sposobów myślenia.

W książce przedstawiono założenia teoretyczne teorii organizacji bezpieczeństwa. Nie bez powodu opisano praktyczne ich zastosowanie na przykładzie masowej ewakuacji ludności. Problematyka ta jest niezwykle skomplikowana i niedookreślona formalnie. Zaprezentowanie jej w świetle omawianej teorii pozwoliło na uzyskanie właściwego obrazu oraz zidentyfikowanie sposobów podnoszenia sprawności organizacyjnej.