Przygotowania obronne w policji. Wybrane zagadnienia i akty prawne

  • Add feedback:
  • 1809
  • Manufacturer: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  • Autor: red. Agata Tyburska
  • Net Price: 52.38 zł 55.00 zł
  • Out of stock

Przygotowania obronne w policji. Wybrane zagadnienia i akty prawne

Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7462-405-3
Liczba stron: 629
Format: B5
Oprawa: twarda
Wydanie: I

Spis treści

Wstęp / 7

Wybrane problemy bezpieczeństwa i obronności — teoretyczne aspekty

Marek Cupryjak
Terroryzm w czasie pokoju i wojny /17

Dariusz Nowak
Rola wojewody w systemie obronnym państwa / 41

Marek Stefański
Działania Policji w sytuacji kryzysowej na szczeblu lokalnym oraz obronności
państwa
/ 67

Agata Tyburska
Szczególna ochrona obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa  w kontekście ochrony infrastruktury bezpieczeństwa narodowego / 79

Zagadnienia przygotowań obronnych w policji — dobre praktyki

Marek Nadarzewski
Realizacja zadań obronnych w jednostce organizacyjnej Policji przewidzianej do militaryzacji w ramach rozwinięcia w struktury jednostki zmilitaryzowanej
Policji
/109

Radosław Malanowski
Realizacja przygotowań obronnych w rejonie działania komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Policji /119

Ryszard Sitkowski
Zasady opracowywania planów działania kierowników jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny na przykładzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie /129

Wiesław Naumowicz
Czynności podejmowane w jednostce organizacyjnej w celu ochrony informacji niejawnych po ogłoszeniu militaryzacji / 139

Sławomir Morelowski, Michał Jończyk
Współpraca Policji w obszarze realizacji zadań HNS na rzecz Sił Zbrojnych  RP — współpraca z pododdziałami regulacji ruchu w tym z Żandarmerią Wojskową /145

Zakończenie / 153

Literatura zalecana /159

Marek Nadarzewski, Aleksander Babiński
Wybór aktów normatywnych regulujących tematykę związaną z wykonywaniem zadań obronnych oraz zarządzaniem kryzysowym / 167

Wykaz niejawnych aktów normatywnych KGP regulujących tematykę związaną z wykonywaniem zadań obronnych / 629