Przeciwdziałanie i zwalczanie piractwa morskiego. Wybrane problemy

  • Add feedback:
  • 1942
  • Manufacturer: Difin
  • Autor: Daria Olender
  • Net Price: 43.81 zł 46.00 zł
Przeciwdziałanie i zwalczanie piractwa morskiego. Wybrane problemy

rok wydania: 2017
ilość stron: 202
ISBN: 978-83-8085-315-7
format: 23,0x15,8cm
oprawa: miękka

Opis
Publikacja swoim zakresem przedmiotowym obejmuje metody i środki przeciwdziałania oraz zwalczania współczesnego piractwa morskiego w świetle obowiązujących uregulowań prawnych oraz międzynarodowej praktyki zwalczania tego zjawiska. Wyjaśniono pojęcie piractwa i ukazano je na tle innych form przemocy morskiej. Przedstawiono historię piractwa oraz genezę i charakterystykę zjawiska w dzisiejszej formie. Dokonano geograficznej rejonizacji wraz z przedstawieniem metod działania piratów w poszczególnych rejonach o zwiększonym ryzyku. Adekwatnie do obszarów wskazano obecne sposoby przeciwdziałania oraz zwalczania piractwa, dokonano ich oceny, wskazano niedomagania i propozycje zmian ukierunkowanych na zwiększenie efektywności realizowanych przedsięwzięć.

Książka przeznaczona jest dla specjalistów, pasjonatów morza i spraw morskich oraz osób zajmujących się międzynarodowym prawem morza. Może stanowić doskonały materiał uzupełniający na kursach doskonalących przeznaczonych dla załóg statków w zakresie przygotowania do działań anty- i kontrpirackich.