Profilaktyka bezpieczeństwa

  • Add feedback:
  • 2055
  • Manufacturer: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  • Autor: red. nauk. Mariusz Nepelski, Jarosław Struniawski

Profilaktyka bezpieczeństwa

rok wydania: 2017, wydanie pierwsze

Spis treści
Wstęp

CZĘŚĆ I. PRAKTYCZNE I TEORETYCZNE ASPEKTY EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH
Mariusz Nepelski
Rozdział 1. Profilaktyka i edukacja społeczna w ochronie ludności
Marcin Płotek
Rozdział 2. Edukacja dla bezpieczeństwa w przedszkolu i szkole podstawowej - kształtowanie postaw i wartości
Jarosław Struniawski
Rozdział 3. Potrzeby edukacyjne w zakresie ochrony przed bronią masowego rażenia
Łukasz Foryś
Rozdział 4. Wpływ edukacji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na kreowanie pozytywnych zachowań w ruchu drogowym
Dorota Pater
Rozdział 5. 10 lat PaT-u w Polsce
Wojciech Warczak
Rozdział 6. Bezpieczeństwo w Internecie: jak uchronić się przed oszustwem?

CZĘŚĆ II. AKTYWNOŚĆ WYBRANYCH PODMIOTÓW W PRZECIWDZIAŁANIU ZJAWISKOM ZAGRAŻAJĄCYM BEZPIECZEŃSTWU LUDZI I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
Agnieszka Sadło-Nowak
Rozdział 7. Straż miejska/gminna w służbie społeczności lokalnej (bezpieczeństwo i porządek publiczny)
Marcin Nowak
Rozdział 8. Znaczenie wybranych kursów specjalistycznych w przygotowaniu funkcjonariuszy Policji do zapewnienia bezpieczeństwa państwa
Jarosław Struniawski
Rozdział 9. Profilaktyka w zakresie bezpieczeństwa masowych imprez sportowych
Zbigniew Ajdukiewicz
Rozdział 10. Ćwiczenia dowódczo­-sztabowe w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Rafał Płocki
Rozdział 11. Profilaktyka w zakresie przestępczości żywnościowej

CZĘŚĆ III. PRAWNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH
Agnieszka Choromańska
Rozdział 12. Środki prawne podejmowane wobec nieletnich jako wskaźnik diagnostyczny poziomu bezpieczeństwa społeczeństwa i wydolności systemu profilaktyki
Monika Porwisz
Rozdział 13. Dziecko w sądzie - jako nieletni lub małoletni - tok postępowania
Anna Kalisz
Rozdział 14. Szacowanie rozmiarów przestępczości i jej zwalczanie poprzez wykorzystanie badań prowadzonych metodą survey wiktymizacyjny

CZĘŚĆ IV. WYNIKI BADAŃ PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD GRUPY MIESZKAŃCÓW WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH
Dariusz Jurczak
Rozdział 15. Bezpieczeństwo przestrzeni społecznej przygranicza polsko-rosyjskiego
Zakończenie
Bibliografia
Informacje o autorach