O Żegocie relacja poufna sprzed pół wieku

  • Add feedback:
  • 1855
  • Manufacturer: PWN
  • Autor: Władysław Bartoszewski
  • Net Price: 42.76 zł 44.90 zł
O Żegocie relacja poufna sprzed pół wieku

rok wydania: 2013
ilość stron: 224
ISBN: 978-83-01-17191-9
format: 17,0x24,5cm
oprawa: twarda

Opis
Co bym powiedział, gdyby zwrócił się do mnie mój syn albo człowiek z jeszcze młodszego pokolenia i zapytał, po co w 1963 roku składałem w Izraelu wielogodzinną relację o działalności konspiracyjnej Rady Pomocy Żydom przy Delegaturze Rządu RP na Kraj? I po co publikować dziś zapis tamtego wystąpienia, gdy od powstania „Żegoty” minęło już siedemdziesiąt lat? /.../ Żeby nie zginęła pamięć o szlachetnych ludziach. I żeby nigdy nie zapomniano, dlaczego czasem warto narażać własne życie.
Władysław Bartoszewski, grudzień 2012

Władysław Bartoszewski, jedna z najbardziej zaangażowanych w działalność „Żegoty” postaci polskiego podziemia i świadek jej utworzenia, po wojnie podjął pracę nad udokumentowaniem jej funkcjonowania. To pierwsze w Polsce publiczne udostępnienie tego przez wiele lat tajnego dokumentu. Materiał jest opatrzony wstępem Autora, szczegółowymi przypisami, biogramami osób tworzących „Żegotę” oraz najważniejszych współpracowników.

Patronat honorowy: Muzeum Historii Polski, Muzeum Historii Żydów Polskich, Żydowski Instytut Historyczny