Centralny pododdział kontrterrorystyczny polskiej Policji BOA KGP

  • Add feedback:
  • 1743
  • Manufacturer: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  • Autor: Kuba Jałoszyński
  • Net Price: 65.71 zł 69.00 zł
  • Out of stock

Centralny pododdział kontrterrorystyczny polskiej Policji BOA KGP

rok wydania: 2016
liczba stron: 432
oprawa: twarda

Spis treści

WSTĘP
1. WYDZIAŁ ZABEZPIECZENIA KOMENDY STOŁECZNEJ MILICJI OBYWATELSKIEJ
1.1. Przesłanki utworzenia Wydziału Zabezpieczenia KSMO
1.2. Wydział Zabezpieczenia KSMO w latach 1976-1989
1.2.1. Uzbrojenie i wyposażenie Wydziału Zabezpieczenia KSMO
1.2.2. Wybrane realizacje Wydziału Zabezpieczenia KSMO
1.3. Wydział Zabezpieczenia KSMO - album fotograficzny

2. WYDZIAŁ ANTYTERRORYSTYCZNY KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI
2.1. Utworzenie Wydziału Antyterrorystycznego KSP
2.2. Wydział Antyterrorystyczny KSP/ Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Warszawie w latach 1990-2003
2.2.1. Uzbrojenie i wyposażenie Wydziału Antyterrorystycznego KSP/SPAP w Warszawie
2.2.2. Wybrane realizacje Wydziału Antyterrorystycznego KSP/SPAP w Warszawie
2.3. Wydział Antyterrorystyczny KSP/SPAP w Warszawie - album fotograficzny

3. BIURO OPERACJI ANTYTERRORYSTYCZNYCH KOMENDY GŁÓWNEJ  POLICJI
3.1. Przesłanki utworzenia centralnej jednostki kontrterrorystycznej Policji
3.2. Rok 2002 - okres tworzenia podstaw formalno-organizacyjnychcentralnej jednostki kontrterrorystycznej Policji
3.3. Zarząd Bojowy i Zarząd Wsparcia Bojowego Centralnego Biura Śledczego KGP
3.3.1. Akcja w Magdalence - 5/6 marca 2003 r.
3.4. Biuro Operacji Antyterrorystycznych w latach 2003-2004
3.4.1. Realizacja w siedzibie TVP w Warszawie - 21 września 2003 r.
3.5. Zarząd Operacji Antyterrorystycznych Głównego Sztabu Policji KGP  w latach 2004-2008
3.5.1. Realizacja w siedzibie banku przy Rondzie ONZ w Warszawie - 14 stycznia 2005 r.
3.6. Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP po 2008 r.
3.6.1. Uzbrojenie i wyposażenie Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP
3.6.2. Operacja policyjna w Sanoku - 10-14 stycznia 2013 r.
3.7. Przyszłość Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP
3.8. Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP - album fotograficzny

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
ANEKSY