Antyterrorystyczne formacje Policji w przypadku zbrojnej agresji na RP

  • Add feedback:
  • 1657
  • Manufacturer: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  • Autor: Waldemar Zubrzycki

Antyterrorystyczne formacje Policji w przypadku zbrojnej agresji na RP

rok wydania: 2014, wydanie pierwsze
ilość stron: 143
ISBN: 978-83-7462-407-7
format: B5
oprawa: twarda

Spis treści
Wstęp / 5

Rozdział 1
Ocena zagrożeń Rzeczypospolitej Polskiej / 9
1.1. Bezpieczeństwo państwa / 9
1.2. Źródła zagrożeń / 11
1.3. Zagrożenia niemilitarne / 13
1.4. Zagrożenia militarne / 16
1.5. Geostrategiczne położenie Polski w aspekcie potencjalnych zagrożeń / 21

Rozdział 2
Uwarunkowania obronności Rzeczypospolitej Polskiej / 27
2.1. Dokumenty strategiczne Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie bezpieczeństwa /  27
2.2. Założenia strategii obronności Rzeczypospolitej Polskiej / 28
2.3. System obronny Rzeczypospolitej Polskiej / 32

Rozdział 3
Charakterystyka policyjnych pododdziałów antyterrorystycznych / 39
3.1. Terroryzm w Polsce / 39
3.2. Przeznaczenie pododdziałów antyterrorystycznych Policji / 42
3.3. Pododdziały antyterrorystyczne w strukturach państwa i Policji / 51
3.4. Wyposażenie i uzbrojenie policyjnych pododdziałów antyterrorystycznych / 57
3.5. Szkolenie specjalne pododdziałów antyterrorystycznych / 68
3.6. Wnioski / 82

Rozdział 4
Zadania jednostek antyterrorystycznych Policji w operacjach obronnych prowadzonych na obszarze kraju / 85
4.1. Ogólne założenia prowadzenia działań operacyjnych / 85
4.2. Opinie środowisk wojskowych na temat możliwości wykorzystania policyjnych pododdziałów antyterrorystycznych w operacji obronnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej / 95
4.3. Policyjne pododdziały antyterrorystyczne w działaniach tyłowych / 106
4.4. Policyjne pododdziały antyterrorystyczne w działaniach głębokich / 117
4.5. Wybrane problemy dowodzenia oraz zabezpieczenia bojowego i logistycznego pododdziałów antyterrorystycznych / 126
4.6. Wnioski / 129

Zakończenie / 133
Spis rycin / 137
Spis fotografii / 138
Spis wykresów / 139
Spis tabel / 140

Załącznik. Kwestionariusz ankiety do badań na temat: Użycie policyjnych formacji antyterrorystycznych w operacjach
obronnych na obszarze RP / 141