Adaptacja społeczno-zawodowa w formacji mundurowej. Studium teoretyczno-empiryczne

  • Add feedback:
  • 1937
  • Manufacturer: Difin
  • Autor: Iwona Grzebyk-Dulak
  • Net Price: 56.19 zł 59.00 zł
Adaptacja społeczno-zawodowa w formacji mundurowej. Studium teoretyczno-empiryczne

rok wydania: 2017
ilość stron: 268
ISBN: 978-83-8085-161-0
format: 15,9 x23,4
oprawa: miękka

Opis
Książka kompleksowo przedstawia zagadnienie adaptacji pracowniczej szczególnie z perspektywy socjologii pracy. Zawarty w niej materiał teoretyczny i empiryczny stanowi solidne studium uwarunkowań procesu przystosowania nowego pracownika do pracy, wnosząc wkład w rozwój wiedzy na temat czynników determinujących jego przebieg, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie współczesnej organizacji, nie tylko o charakterze publicznym.

Wybór tematu książki podyktowany został wzrostem zainteresowania kobiet pracą w formacjach mundurowych i ich licznym zatrudnieniem w strukturach policji, po zmianie zasad naboru w roku 2005 oraz podejmowanym przez nie próbom odnalezienia się w roli zawodowej, która przez wielu członków społeczeństwa nadal traktowana jest jako typowo męska, czego doświadczyła również autorka.

Książka jest skierowana do szerokiego grona naukowego, szczególnie z zakresu socjologii i psychologii pracy oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Dostarcza wielu cennych informacji przede wszystkim osobom odpowiedzialnym za dobór kadrowy, zarządzanie kapitałem ludzkim, kierowanie personelem i wyszkolenie zawodowe, ale też funkcjonariuszom i wszystkim zainteresowanym służbą w formacjach mundurowych.