Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania przestępczości

  • Add feedback:
  • 2080
  • Manufacturer: Difin
  • Autor: red. nauk.: Wiesław Pływaczewski, Bartłomiej Gadecki
  • Net Price: 56.19 zł 65.00 zł 59.00 zł

Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania przestępczości

rok wydania: 2018
ilość stron: 294
ISBN: 978-83-8085-620-2
format: 16,0x23,0 cm
oprawa: miękka

Opis
Niewątpliwie XXI wiek przyniósł nowe wyzwania dla polskich organów ścigania. Zmienił się, w porównaniu z przestępczością mającą miejsce w XX wieku, charakter popełnianych przestępstw. Po 2001 roku zaczęto zwracać baczniejszą uwagę na zjawisko terroryzmu. Pojawiło się również, w związku z rozwojem technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, zagrożenie tzw. cyberprzestępczością. Obecnie szereg przestępstw jest popełnianych za pośrednictwem sieci teleinformatycznej i telekomunikacyjnej. Zagrożeniem jest również rozwój przestępczości zorganizowanej i gospodarczej.

Książka ma na celu ukazanie wybranych aktualnych problemów, przed którymi stoją zarówno organy wymiaru sprawiedliwości, jak i przedstawiciele nauki, a dotyczących nowych trendów w rozwoju przestępczości i jej zwalczaniu. Przy czym należy nadmienić, że część zagadnień dotyczy spraw, które nie zostały dotychczas wyczerpująco albo definitywnie rozstrzygnięte zarówno przez doktrynę, jak i orzecznictwo.