Działania operacyjne Europolu

  • Dodaj recenzję:
  • 1806
  • Producent: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  • Autor: Tomasz Safjański
  • Cena netto: 44,76 zł 47,00 zł
  • Niedostępny

Działania operacyjne Europolu

Rok wydania: 2013


Spis treści

Wykaz skrótów / 7

Wstęp / 11

Rozdział 1
Pojęcie działań operacyjnych Europolu / 13
1.1. Cechy działań operacyjnych Europolu / 14
1.2. Działania operacyjne Europolu a proces wywiadu kryminalnego / 18

Rozdział 2
Specyfika  Europolu / 29
2.1. Status prawny Europolu / 46
2.1.1. Zawieranie umów i porozumień / 50
2.1.2. Czynne i bierne prawo legacji / 55
2.1.3. Ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie prawa / 56
2.1.4. Kompetencje prawotwórcze / 58
2.1.5. Immunitety i przywileje / 59
2.2. Unikalny potencjał organizacyjny / 68
2.2.1. Struktura organizacyjna / 68
2.2.2. Kadry / 85
2.2.3. Finanse / 90

Rozdział 3
Charakterystyka działań operacyjnych Europolu / 95
3.1. Cele i zadania operacyjne Europolu / 95
3.2. Zakres przedmiotowy działań operacyjnych Europolu / 99
3.3. Generalne przesłanki prowadzenia działań operacyjnych / 106
3.4. Priorytetowe obszary działań operacyjnych Europolu / 107
3.4.1. Zwalczanie przestępczości narkotykowej / 109
3.4.2. Zwalczanie fałszerstw euro / 109
3.4.3. Zwalczanie przestępczości finansowej / 111
3.4.4. Zwalczanie terroryzmu / 113
3.4.5. Zwalczanie cyberprzestępczości / 115
3.5. Działania operacyjne Europolu w ujęciu statystycznym i jakościowym / 116

Rozdział 4
Gwarancje bezpieczeństwa działań operacyjnych Europolu / 123
4.1. Międzynarodowe standardy działań policyjnych / 124
4.2. Zasady realizacji działań operacyjnych przez Europol / 127

Rozdział 5
Europol jako źródło informacji kryminalnej (systemy informatyczne i bazy danych) / 133
5.1. System Informacyjny Europolu / 135
5.2. System Analiz Europolu i analityczne pliki robocze / 142
5.3. System OASIS / 147
5.4. System indeksowy / 147
5 5. Inne bazy danych / 148
5.6. Systemy wymiany informacji / 151

Rozdział 6
Metody działań operacyjnych Europolu / 157
6.1. Wymiana informacji kryminalnych oraz danych wywiadowczych / 158
6.2. Analiza kryminalna / 174
6.3. Wymiana doświadczeń i praktyk policyjnych / 191
6.4. Inicjowanie dochodzeń / 194
6.5. Dokonywanie sprawdzeń w innych systemach informacyjnych / 196
6.6. Uzyskiwanie informacji ze źródeł otwartych (biały wywiad) / 207
6.7. Harmonizacja działań operacyjnych / 210
6.8. Fundusz operacyjny na zwalczanie fałszerstw euro / 211

Rozdział 7
Formy działań operacyjnych Europolu / 215
7.1. Wykorzystanie oficerów łącznikowych / 216
7.2. Rozpracowania analityczne Europolu / 225
7.3. Rozpoznanie majątkowe za granicą / 239
7.4. Centralne przeciwdziałanie fałszerstwom waluty euro / 245
7.5. Wsparcie operacyjne / 249
7.6. Udział we wspólnych zespołach śledczych / 252
7.7. Sieci współpracy / 261
7.8. Grupy zadaniowe / 262

Rozdział 8
Współpraca zewnętrzna Europolu / 265
8.1. Współpraca z państwami trzecimi / 267
8.2. Współpraca z instytucjami związanymi z UE / 267
8.3. Współpraca z instytucjami niezwiązanymi z UE / 286
8.4. Współpraca z podmiotami prywatnymi / 293

Rozdział 9
Rola działań operacyjnych Europolu w zwalczaniu zagrożeń transgranicznych / 295
9.1. Działania operacyjne Europolu a rozpoznawanie przestępczości / 300
9.2. Działania operacyjne Europolu a zapobieganie przestępczości / 305
9.3. Działania operacyjne Europolu a wykrywanie przestępczości / 306
9.4. Działania operacyjne Europolu a dowodzenie przestępstw / 312

Zakończenie / 323

Bibliografia / 335