Balistyka współczesna

  • Dodaj recenzję:
  • 1735
  • Autor: Jerzy Hubert Baranowski

Balistyka współczesna

rok wydania: 2016, wydanie poszerzone
ilość stron: 264
format: A4
ISBN: 978-83-934379-2-4
oprawa: twarda, zaogrąglony szyty grzbiet.

Opis
„Balistyka współczesna” jest podręcznikiem balistyki ręcznej broni palnej, naświetlającym zarówno stan obecny tej dziedziny wiedzy, jak i etapy rozwoju. Podręcznik opracował Jerzy Hubert Baranowski, autor wielu (ponad 40) artykułów publikowanych w Łowcu Polskim, oraz dwóch wcześniejszych książek – „Broń i balistyka myśliwska (1994r.), oraz „Elementy balistyki” (2012r.). Podręcznik – określony w jednej z recenzji Łowca jako „Biblia strzelców” - jest przeznaczony dla szerokiego środowiska użytkowników i miłośników broni palnej. Zasadniczym celem autora, emerytowanego profesora Politechniki Warszawskie i zamiłowanego myśliwego, jest rozpowszechnienie metod samodzielnego obliczania i wykreślania trajektorii pocisków, przy zastosowaniu nawet domowego sprzętu, poczynając od najprostszych kalkulatorów, po wszechobecne komputery.


Autor wykazuje na przykładach, że obliczenia trajektorii mogą być z powodzeniem i łatwo wykonane zarówno przy zastosowaniu jednostek metrycznych , jak i przy zastosowaniu jednostek fizycznych anglosaskich, mimo pewnych odmienności definicji i nazewnictwa.
W podręczniku są analizowane szczegółowo wpływy na lot pocisków czynników atmosferycznych, a więc ciśnienia i temperatury powietrza, odchylenia wiatrowe, a również inne wpływy – jak na przykład możliwe zmiany przyspieszenia ziemskiego, zależnego od wysokości. Poza ujęciem matematycznym, wpływy wymienionych czynników są też przedstawiane poprzez tabele i poprzez wykresy.


Wobec znacznego obecnie zainteresowania dalekimi strzałami z broni ręcznej, w podręczniku zostało szczegółowo opisane również odchylenie trajektorii wywoływane ruchem obrotowym Ziemi, nazywane często „efektem Coriolisa”. To zjawisko, znane dobrze żeglarzom i lotnikom, przy strzałach na dystansach krótkich, typowych dla myślistwa, nie było raczej uwzględniane, jako wywołujące odchylenia bardzo małe. W książce odchylenie Coriolisa jest przeanalizowane starannie, tak na poziomie podstawowym przy ujęciu przybliżonym, jak i na poziomie zaawansowanym. Są zamieszczone tablice i wykresy, wykazujące, że odchylenia Coriolisa szybko i znacznie powiększa się przy dalszych strzałach, niekiedy przecież sięgających i nawet przekraczających 2 km.


Należy zaznaczyć, że ujęcie efektu Coriolisa przedstawione w „Balistyce współczesnej ” jest pierwszym tego typu, zamieszczonym w publikacji przeznaczonej dla „szerokiego” kręgu środowiska strzeleckiego.