Taktyka strzelecka - MODUS OPERANDI Sił Specjalnych Tom V

  • Dodaj recenzję:
  • 1658
  • Producent: ABW Graf
  • Autor: Wojciech Depa
Taktyka strzelecka - MODUS OPERANDI Sił Specjalnych Tom V
SPECIAL OPS

Książka została wydana pod patronatem miesięcznika SPECIAL OPS

rok wydania: 2014, wydanie pierwsze
ilość stron: 432
Zdjęć: 525 (kolorowe)
ISBN: 978-83-7465-027-4
format: 17x25,5 cm
oprawa: twarda


MODUS OPERANDI Sił Specjalnych Tom V - Taktyka strzelecka autorstwa Wojciecha Depy to unikatowa publikacja na rynku księgarskim.
Jest podręcznikiem adresowanym do praktyków, instruktorów, a także operatorów wszystkich sił specjalnych. Książka została przygotowana przy pomocy i współpracy specjalistów JW GROM oraz instruktorów Ośrodka Szkolenia Strzelców Wyborowych CSAiU w Toruniu.

Autor, opierając się na własnej wiedzy oraz przede wszystkim zdobytemu doświadczeniu operatorów-instruktorów sił specjalnych, starał się kompleksowo ująć omawianą tu problematykę.

Podręcznik winien być traktowany jako swoiste kompendium pomocne w ugruntowaniu, usystematyzowaniu i poszerzeniu wiedzy z zakresu wyszkolenia ogniowego we współczesnym środowisku taktycznym.

Podręcznik przedstawia m.in. wiadomości z zakresu:
- broni i amunicji,
- zasad bezpieczeństwa,
- podstawowych czynności strzeleckich,
- wariantów noszenia broni,
- postaw strzeleckich,
- strzelań bojowych,
- oporządzenia,
- wyposażenia broni,
- wyszkolenia strzeleckiego,
- wyposażenia strzeleckiego wojsk specjalnych,
- prawnych aspektów dotyczących broni.

O Autorze: Wojciech Depa - ratownik medyczny, skoczek spadochronowy, instruktor: wspinaczki, survivalu, strzelectwa sportowego, bojowego oraz dynamiczno-praktycznego, instruktor narciarstwa zjazdowego, trener boksu. Absolwent Studium Językowego Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego o specjalności - j.arabski. Z Wojskiem Polskim związany od 15 lat - w tym 5 lat bezpośrednio z siłami specjalnymi. Jest autorem 12 książek o tematyce wojskowej, prawniczej oraz sportowej.

3% ze sprzedaży każdego egzemplarza przeznaczone jest na Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju.